Siirry sisältöön

Puuseppä on kysytty kädentaitaja

Puuseppä voi työllistyä puusepän-, rakennuspuusepän- ja levykalustetuotteiden valmistuksessa ja CNC-tekniikkaa hyödyntävän tuotannon työtehtävissä teollisuudessa. Hän voi työllistää itsensä myös yrittäjänä. Puuseppä voi toimia puusepän-, rakennuspuusepän-, ja levykalustetuotteiden valmistusprosesseissa ja CNC-tekniikkaa hyödyntävän tuotannon erilaisissa työtehtävissä.

Opetus on käytännönläheistä, puuteollisuuden perustutkinnossa tehdään tilaustöitä asiakkaille, sekä yrityksille että yksityisille ja toteutetaan myös opiskelijoiden omia suunnitelmia. Opintoihin kuuluu työssäoppimisjaksoja yrityksissä, joiden toimialat ovat laajat kalusteiden valmistamisesta hirsirakentamiseen ja kalusteasennuksiin. Myös oppisopimuskoulutus on alalla tavallista. Kaikille yhteisten opintojen jälkeen voit suuntautua puusepänteollisuuden tai puurakenneteollisuuden osaamisalaan.

Jatko-opintovaihtoehtoja ovat muun muassa puu- tai rakennusalan jatkokoulutukset ja ylemmät ammattitutkinnot.

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella puusepäksi / teollisuuspuurakentajaksi seuraavissa toimipisteissä:

Tutkinnon toteutustavat

Tapoja opiskella puusepäksi / teollisuuspuurakentajaksi on monia – valitse jokin näistä tai yhdistele tarpeidesi mukaan:

Lähiopetus

Oppisopimus

Opintojen kesto

Puusepän / teollisuuspuurakentajan koulutus kestää 2-3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi.

Tutkinnon rakenne

1. Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 45 osp

2A. CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa, 40 osp
3A. Kalusteiden valmistaminen, 40 osp
4A. Puusepäntuotteiden valmistaminen, 40 osp

2B. Hirsirakenteiden valmistaminen, 40 osp
3B. Puutaloelementtien valmistaminen, 40 osp
4B. Rakennepuulevyjen valmistaminen, 40 osp

5. Puualan tilaustöiden valmistaminen, 20 osp
6. Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely, 20 os

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Marko Haapamäki

Tutkintovastaava, opettaja
Puualan perustutkinto
Puh. +358405851859
marko.haapamaki@jamin.fi

Hae opiskelijaksi

Linkit

Opiskelijatarinat

Puusepäksi opiskeleva nauttii käsillä tekemisestä 

Lauri opiskeli aikanaan tietotekniikan ammattilaiseksi. Ala ei kuitenkaan tuntunut oikealta. Hän halusi tehdä käsillään jotain …
Lue artikkeli