Siirry sisältöön

Koulutussopimus – työpaikalla oppimista

Ennen puhuttiin työharjoittelusta ja työssäoppimisesta - nykyään työpaikalla oppimisesta. Työpaikalla oppimista varten opiskelijalle tehdään oppilaitoksen ja työpaikan välinen koulutussopimus. Koulutussopimuksella opiskeleva ei ole työsuhteessa työpaikkaan vaan oppilaitoksen kirjoilla ja vastuulla. Koulutussopimus voi toimia myös porttina työsopimukseen perustuvaan oppisopimuskoulutukseen - koulutussopimuksen aikana työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua puolin ja toisin.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä osaamista, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Opiskelija ei ole työsuhteessa, joten hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa, erityistä tukea tarvitseva.  

Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus.

Sopimukset

Kun koulutuksen järjestäjä on todennut työpaikalla olevan edellytykset toimia oppimisympäristönä ja opiskelijalle on yhdessä suunniteltu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) kyseiselle työpaikalle, koulutuksen järjestäjä ja koulutussopimustyöpaikan edustaja tekevät koulutussopimuksen. Se on määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Koulutussopimuksessa sovitaan muun muassa

Koulutussopimukseen tulee liittää opiskelijan HOKS siltä osin kuin se koskee koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta. HOKSista tulee ilmetä muun muassa ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen.

Koulutussopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. Opiskelija osallistuu koulutussopimuksen hyväksymiseen hyväksymällä sitä koskevan HOKSin. 

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoida siitä koulutuksen järjestäjälle.