Siirry sisältöön

Microsoft 365

office.com

Tervetuloa opiskelemaan Järviseudun ammatti-instituuttiin. JAMI on n. 550 opiskelijan ammatillinen oppilaitos Etelä-Pohjanmaalla Järviseudulla. Jamilla on toimipisteet Alajärvellä, Alavudella, Alajärven Kurejoella, Lappajärvellä ja Vimpelissä. Koulutustoimintaa järjestetään myös mm. Lapualla ja Kauhavalla.

Perustutkinto on mahdollista opiskella JAMIlla tiiviimmässä ajassa. Peruskoulun päättäneellä opinnot suunnitellaan kestävän 2,5 vuotta. Jos sinulla on aikaisempi tutkinto, opiskeluaikasi lyhenee noin vuodella. Myös kaksoistutkinto on mahdollinen kaikissa toimipisteissämme. Muistathan, että ammatillinen perustutkinto antaa sinulle oikeuden jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelu Jamissa koostuu opinnoista oppilaitoksessa sekä työpaikalla oppimisesta. Osa opinnoista suoritetaan monimuotoisesti ja verkossa, mikä joustavoittaa opintoja. Opetuksessa hyödynnetään tiimioppimisen työskentelytapoja, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisesta ja asioita opitaan yhdessä ja ryhmässä. Työpaikalla oppiminen on keskeinen osa opintoja.

Tutustu heti opintojen alussa tähän oppaaseen ja selvitä itsellesi, mitä asioita tutkintoosi kuuluu. Oppaasta löydät myös tärkeät yhteystiedot ja aikataulut. Ryhmänohjaajasi ja opettajasi kertovat sinulle tarkemmin ensimmäisten viikkojen aikana opintojen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta. Ole myös itse aloitteellinen ja kysy rohkeasti opettajaltasi, ryhmänohjaajaltasi tai koulutusalajohtajalta, jos joku asiaa jää sinulle epäselväksi. Koko henkilökuntamme on täällä sinua varten. Opintojen edetessä huolehdi omalta osaltasi siitä, että kaikki kurssit tulevat suoritettua ajallaan. Jos tarvitset opintoihisi erityistä tukea tai tarvitset muuta tukea, erityisopetus ja muut opiskelijatukipalvelut ovat käytettävissäsi. Niistä löydät tarkempaa tietoa tässä oppaasta.

Opintosihteerin palvelut

Opintotoimistojen aukioloaikojen ulkopuolella voit ottaa yhteyttä opintosihteereihin sähköpostilla: opintosihteeri@jamin.fi.

Alajärvi ja Alavus

Opintotoimisto Alajärvellä on auki tiistaina ja perjantaina kello 8–15. Opiskelija-asioita hoitaa opintosihteeri Sinikka Saukko. Alavuden toimipisteen opiskelijat voivat ottaa yhteyden opintosihteeriin joko puhelimitse (044 4657 141) tai sähköpostitse: opintosihteeri@jamin.fi.

Sinikka Saukko

Opintosihteeri
Alajärvi ja Alavus
Puh. 044 4657 141
sinikka.saukko@jamin.fi

Kurejoki

Opintotoimisto Kurejoella on auki maanantaista torstaihin kello 8–15. Opiskelija-asioita hoitaa opintosihteerit Sinikka Saukko ja Virpi Mattila. Opiskelijat voivat ottaa yhteyden opintosihteeriin sähköpostitse: opintosihteeri@jamin.fi.

Virpi Mattila

Opintosihteeri
Alajärvi ja Kurejoki
Puh. 0406354354
virpi.mattila@jamin.fi

Vimpeli ja Lappajärvi

Opintotoimisto Lappajärvellä on auki maanantaista torstaihin kello 8–14.30. Opiskelija-asioita hoitaa opintosihteeri Riitta Huhtala. Vimpelin toimipisteen opiskelijat voivat ottaa yhteyden opintosihteeriin joko puhelimitse (0444657137) tai sähköpostitse opintosihteeri@jamin.fi.

Riitta Huhtala

Opintosihteeri
Lappajärvi ja Vimpeli
Puh. 0444657137
riitta.huhtala@jamin.fi

Lukuvuoden aikataulu

Lukuvuosi alkaa HOKS-työskentelyviikolla ja etäopiskelujaksolla 5.8.2024. Saat ryhmänohjaajaltasi ohjeistuksen HOKS-työskentelyviikolle ja etäopiskelujaksolle. Lähiopetus alkaa keskiviikkona 8.8.2024 lukujärjestyksien mukaisesti. Lähiopetus päättyy 30.5.2025.

Jaksotus, loma-ajat ja vapaapäivät:

Jakso 1: 3.8.2024 – 20.9.2024

 • HOKS-työskentely aloittavilla 5.8.2024 – 7.8.2024
 • Etäopiskelujakso jatkavilla 5.8.2024 – 7.8.2024
 • Kaikkien lähiopetus alkaa 8.8.2024

Jakso 2: 23.9.2024 – 8.11.2024

 • Syysloma 14.10.2024 – 18.10.2024 (viikko 42)

Jakso 3: 11.11.2024 – 20.12.2024

 • Itsenäisyyspäivä 6.12.2024
 • Joululoma: 23.12.2024 – 6.1.2025

Jakso 4: 7.1.2025 – 21.2.2024

 • Lähiopetus alkaa 7.1.2025

Jakso 5: 24.2.2025 – 17.4.2025

 • Talviloma 24.2.2025 – 28.2.2025 (viikko 9)

Jakso 6: 18.4.2025 – 31.5.2025

 • Pääsiäisloma: 18.4.2025 – 21.4.2025
 • Vappu 1.5.2025 – 2.5.2025
 • Helatorstai 29.5.2025

Maksuton toinen aste

Lounas on ilmainen kaikille perustutkintoa opiskeleville. Ammattitutkintoa tai oppisopimuksella opiskelevat maksavat ruokailunsa itse. Mikäli opiskelet luonnonvara-alalla, olet oikeutettu kolmeen maksuttomaan ateriaan päivässä.

Perustutkintoon tähtäävä opetus on lähtökohtaisesti maksutonta. Oppivelvollisuusikäiset opiskelijat saavat maksutta oppikirjat, oppimateriaalit sekä henkilökohtaiset työvaatteet ja -välineet.

Työpaikalla oppiminen

Työpaikalla oppiminen on keskeinen osa ammatillisia opintoja. Työpaikalla oppimisen määrä ja ajankohta määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Kuhunkin tutkinnon osaan täytyy kuulua työpaikalla oppimista HOKS:ssa määritelty määrä.

Pääsääntöisesti työpaikalla oppiminen tehdään oppilaitoksen ulkopuolella alan yrityksissä. Opiskelija etsii itse työpaikan ensisijaisesti 100 km:n säteellä oppilaitoksesta työssäoppimisen valvonnan järjestämisen vuoksi. Ohjaava opettaja hyväksyy työpaikan. Työpaikalla oppimisesta tehdään tarvittavat sopimukset (koulutussopimus tai oppisopimus), eikä työskentelyä saa aloittaa, ennen kuin sopimus on tehty. Koulutussopimus ja oppisopimus tehdään Wilmaan. Mikäli työpaikalla oppimisesta solmitaan koulutussopimus, opiskelijalle ei makseta palkkaa ja opiskelija on vakuutettu työskentelyn ajaksi koulun puolesta. Työpaikalla oppimisesta voidaan myös solmia oppisopimus, mikä tarkoittaa, että opiskelija työskentelee työsopimuksella työnantajalle ja saa palkkaa. Työsuhdetta koskevat silloin työsopimuslainsäädännön ehdot ja vakuutusturvasta vastaa työnantaja. Kummassakin tapauksessa työpaikalla oppiminen tehdään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti. Työpaikalla noudatetaan alan työehtosopimusta mm. työaikojen suhteen.

Opettaja valvoo työpaikalla oppimista käynneillä ja puhelimitse. Opiskelija pitää päiväkirjaa työpaikalla tehdyistä työtehtävistä ja saavutetusta osaamista opettajan kanssa sovitulla tavalla. Koulutussopimuksella työskentelevälle (ei palkkaa, ei ilmaista ateriaa työantajan puolesta) opiskelijalle oppilaitos maksaa ruokarahaa, jota opiskelija anoo päiväkirjan mukaisilta työpäiviltä. Päiväkirja- ja ruokarahalomakkeet löytyvät oppilaitoksen verkkosivuilta. Opettajaltasi saat lisää tietoa työpaikalla oppimisesta.

Lainsäädännön mukaan kaikkeen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kuuluvat työpaikallaoppimisjakson lisäksi ammattiosaamisen näytöt.

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa ammattiosaamisensa käytännön työtehtäviä tekemällä. Näytöt toteutetaan Opetushallituksen päättämien tutkintokohtaisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat näytöt yhdessä.

Oppisopimus

Ammatillista perustutkintoa voi opiskella oppilaitoksessa päivämuotoisesti tai monimuotoisesti ja työpaikalla oppisopimuksella. Uuden lainsäädännön myötä on mahdollista myös yhdistellä edellisiä tutkinnon suorittamistapoja siten, että suorittaa osan tutkinnosta (esim. yhden tutkinnon osan) oppisopimuksella. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus eli työntekijä on työsuhteessa työnantajaan. Oppisopimuksessa sovitaan työpaikalla opiskeltavista asioista. Oppisopimusta suositellaan vasta toisen vuosikurssin opiskelijalle, jolla on jo kokemusta ja osaamista alan työstä. Oppisopimuksen voi solmia vain, jos työnantaja on siihen halukas.

Opintojen suunnittelu ja osaamisen arviointi

Opetussuunnitelmat ja HOKS

Tutkinto koostuu tietystä määrästä suoritettuja osaamispisteitä riippumatta siitä, mikä on kunkin opiskelijan käyttämä aika kyseisen tutkinnon, tai sen osan suorittamiseen. Toisen asteen opiskelu on päätoimista opiskelua, joten se edellyttää opetustapahtumaan osallistumista.

Tutkinto muodostuu opintokokonaisuuksista, joista osa on osaamisalaan liittyviä pakollisia tutkinnon osia ja osa suuntautumisen mukaan valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä opintoja. Pakolliset tutkinnon osat ovat yleissivistäviä ja ammatillisia opintoja, jotka sisältyvät jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmaan. Valinnaiset tutkinnon osat on valittu oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan suuntautumisen mukaisesti. Ne voivat olla sekä ammatillisia että yleissivistäviä opintoja. Opetus ja osaamistavoitteet perustuvat ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön ja valtakunnallisiin ammatillisten tutkintojen perusteisiin.

Valtakunnalliset ammatillisen tutkinnon perusteet ja rakenteet löydät opintopolun eperusteista sekä näiden verkkosivujen perustutkinnot -sivulta. Valtakunnallisten tutkinnon perusteiden pohjalta laaditaan oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon ne tarpeet, jotka alueellinen ja paikallinen elinkeinoelämä sekä yhteiskunta edellyttävät.

Opiskelija itse valitsee oman opinto-ohjelmansa opetussuunnitelmien pohjalta. Se kirjataan ryhmänohjaajan toimesta laatimaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), joka laaditaan jokaiselle opiskelijalle opintojen alussa. Vastuu opinto-ohjelman toteutumisesta on opiskelijalla. HOKS tehdään sähköiseen opiskelijahallintojärjestelmään (Wilma) ja sitä päivitetään vuosittain ja aina tarvittaessa. HOKSiin kirjataan mm. tiedot tutkinnon suorittamisen kannalta oleellisesta opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta ja sen huomioon ottamisesta, tutkinnon perusteiden mukainen puuttuva osaaminen ja sen hankkimistavat, osaamisen kehittymisen ja osoittamisen tiedot sekä mahdolliset yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet.

Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään HOKS:n laadinnan yhteydessä ja kirjataan Wilmaan.

HOKS:n yhteydessä selvitetään, onko opiskelijalla tarvetta erityiseen tukeen ja kirjataan suunnitelma erityisen tuen toimista Wilmaan. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jos opiskelijalla on tutkinnon osaamistavoitteita vastaavaa aikaisempaa osaamista, se voidaan tunnistaa ja tunnustaa opetushallituksen määräyksen OPH-501-2018 mukaisesti, joka perustuu ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (531/2017) ja asetukseen (673/2017). Tavoitteena on estää päällekkäisyyksiä ja lyhentää tutkintojen suorittamisaikaa. Opiskelija hankkii oppilaitoksessa vain tutkinnon perusteita vastaavan puuttuvan osaamisen, jota hänellä ei vielä ole.

Tutkinnon kannalta oleellinen opiskelijan aikaisempi osaaminen selvitetään opintojen alussa. Opiskelija voi anoa tutkinnon osaamistavoitteita vastaavasta aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kirjallisesti siihen tarkoitetuilla lomakkeilla. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kopiot koulu- ja työtodistuksista, joihin hakemuksessa viitataan.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arviointi kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1—5. Yhteisten tutkinnon osien eri osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan myös käyttäen asteikkoa 1—5.

Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Yhteisestä tutkinnon osasta saa arvosanan hyväksytty, kun kaikki sen suorittamiseksi edellytetyt osa-alueet on hyväksytysti suoritettu.

Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Mukautetussa arviointiasteikossa käytetään asteikkoa 1—5 siten, että mukautetun asteikon korkein arvosana 5 on alempi kuin tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointiasteikon mukainen arvosana 1. Jos osaamisen arviointia on mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun arviointiasteikon lisäksi sanallisesti.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisen arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omaan näyttösuoritukseensa tai muuhun suoritukseen. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää vain arvioijien tai arvioijan päättämästä arvosanasta. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti.

Arvosanoja vastaavat vaatimustasot esitetään kunkin opintokokonaisuuden alkaessa. Opiskelijoille annetaan jatkuvasti palautetta edistymisestä.  Opiskelijoilla on myös oikeus saada tietää omalta osaltaan arviointitulosten perusteet.

Opiskelutodistus ja opintosuoritusote

Järviseudun ammatti-instituutti käyttää Studyo Oy:n Atomi-palvelua, jonka kautta opiskelijat voivat itsenäisesti ladata sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen ja otteen opintosuorituksista. Atomista ladattava opiskelutodistus käy sellaisenaan esimerkiksi viranomaisille. Opiskelutodistus ja opintosuoritusote allekirjoitetaan automaattisesti Atomissa sähköisesti joten et tarvitse niihin erillistä oppilaitoksen leimaa tai allekirjoituksia. Atomiin tunnistaudutaan oppilaitoksen 365-tunnuksilla.

Tutkintotodistus ja valmistuminen

Opintojen päätteeksi, kun kaikki HOKSn mukaiset opinnot (tutkinnon osat tai tutkinto) opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti, opiskelijalle myönnetään tutkintotodistus suoritetuista opinnoista (tutkinnon osat tai tutkinto). Tutkintotodistuksen kirjoittamisessa noudatetaan ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön perustuvaa OPH:n määräystä OPH-54-2018.

Tutkintotodistukset toimitetaan Jamissa sähköisinä Atomi-palvelun kautta. Saat tutkintotodistuksen sähköisesti allekirjoitettuna henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseesi valmistumispäivänä. Ennen valmistumista varmista ryhmänohjaajaltasi, että sinulla on oikea sähköpostiosoite määriteltynä Wilmassa.

Sähköisen tutkintotodistuksen latauslinkki toimii 30 vuorokautta ja sähköinen tutkintotodistus tulee ladata tiedostona tietokoneelle heti. Perimme kadotetun sähköisen tutkintotodistuksen hakemisesta sähköisestä arkistosta 50 euron toimistomaksun.

Valmistumispäiviä Jamissa on kaksi kertaa kuukaudessa: 15. päivä ja kuun viimeinen päivä.

Valmistuneiden opiskelijoiden nimet julkaistaan sanomalehdissä sekä vuosikertomuksessa, jollei opiskelija sitä kiellä ilmoittamalla siitä Alajärven toimipisteen opintosihteerille.

Opiskeluun liittyviä käsitteitä

Wilma

Wilma on Jamilla käytettävä opiskelijahallintojärjestelmä. Wilmaan merkitään kaikki opiskelijan opintojen suunnittelua (HOKS), opiskelua/opiskelutapaa (päätoimisuus, koulutussopimus/oppisopimus) ja osaamisen arviointia (suoritukset, näytöt ja arvioinnit) koskevat asiat. Opiskelijan tiedot tulee olla Wilmassa aina ajan tasalla. Opettajat vastaavat tietojen kirjaamisesta Wilmaan. Opiskelija on vastuussa siitä, että pitää opettajan/oppilaitoksen ajan tasalla itseään ja opintoja koskevissa tiedoissa ja toimittaa tarvittavat dokumentit oppilaitokselle. Opiskelija voi tulostaa ajan tasalla olevan opintokorttinsa suorittamistaan opinnoista Wilmasta.

Verkko-oppimisympäristö Itslearning ja etäopiskelu

Jokaiselle opiskelijalle tulee lukuvuoden aikana etäopiskelupäiviä. Etäpäivät merkitään lukujärjestykseen ja ne ovat työpäiviä.

Jamilla on käytössä itslearning-verkkoalusta, johon jokainen opiskelija pääsee kirjautumaan omilla 365-tunnuksilla, jonka opiskelija saa heti, kun hänet on kirjattu opiskelijaksi. Itslearning on verkkosovellus, johon opiskelija pääsee niin kotikoneelta kuin kännykälläkin. Opettajat ohjaavat opiskelijaa ohjelman käytössä. Jami tarjoaa jokaiselle opiskelijalle opintojen ajaksi myös Office 365-paketin ladattavaksi omalle kotikoneelleen.

Opiskelijaa velvoitetaan seuraamaan Jamin sähköpostia (365-tunnukset), Wilmaa ja itslearningia.

Tiimioppiminen

Tiimityöskentely ja tiimioppiminen ovat osa nykypäivän työelämää. Tiimivalmentajan oppaan mukaan ”Tiimioppiminen on yhteistoiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja vastuullinen oppimismetodi, jossa kaikki tiimin jäsenet vaikuttavat oppimiseen. Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhteisestä oppimisesta. Tiimioppiminen muistuttaa työelämän toimintatapaa, koska yhä useammassa työtehtävässä tarvitaan yhteistyö-, johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Tiimioppimisessa vastuu oppimisesta on jokaisella tiimin jäsenellä, opettajan siirtyessä oppimisen mahdollistajaksi/tukijaksi toimien tiimin valmentajana.”

Jami on kirjannut yhdeksi tavoitteekseen ottaa käyttöön ja kehittää tiimioppimisen työskentelytapoja niin opetuksessa kuin henkilökunnan työskentelyssä. Jamilla on nimetty tiimioppimisen kehittämisryhmä, jota vetävät tiimiakatemiassa koulutuksen saaneet opettajat. Tiimioppimisen työskentelytapoja käytetään ja kehitetään opetuksessa lukuvuoden aikana.

Poissaolot

 • Opettaja seuraa opiskelijoiden poissaoloja merkitsemällä ylös jokaisen poissaolotunnin, syyn poissaoloon ja sen, kuinka poissaolo korvataan. Mikäli opiskelija joutuu olemaan poissa esim. sairauden, kutsuntojen tai muun välttämättömän asian takia, on hänen sovittava poissaolosta etukäteen sen aineenopettajan kanssa, jonka opetuksesta poissaolo tapahtuu ja sovittava, miten puuttuvat opinnot korvataan. Poissaolosta tulee myös sopia ryhmänohjaajan kanssa. Äkillisissä tapauksissa (esim. sairastuminen) poissaolosta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Koulutusalajohtaja päättää yli 3 pv kestävistä poissaoloanomuksista. Sairauspoissaoloista tulee opiskelijan aina toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärintodistus ryhmänohjaajalleen, mikäli poissaolo kestää yli 3 pv TAI pyydettäessä.
 • Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijan poissaolotilannetta ja ryhtyvät jatkotoimenpiteisiin (keskustelut ryhmänohjaajan, koulutusalajohtajan, opiskelijahuoltoryhmän ja vanhempien kanssa sekä mahdollisesti erityisopiskeluun ohjaus), mikäli poissaolot eivät pysy hallinnassa. Mikäli keskustelut eivät johda poissaolojen loppumiseen, asia käsitellään järjestyssääntörikkomuksena. Toistuvat poissaolot johtavat tilanteeseen, että opinnot eivät etene ja opinnot voidaan katsoa sen nojalla päättyneeksi. Luvaton poissaolo kokeesta tuottaa koearvosanaksi hylätyn. Luvatta kesken päivää tapahtuviin poistumisiin suhtaudutaan erittäin ankarasti ja ne vaikuttavat välittömästi arviointiin. Toistuvat myöhästelyt käsitellään poissaoloina.
 • Työpaikalla poissaolojen osalta noudatetaan pääsääntöisesti alan työehtosopimusta. Sairauspoissaoloista tulee toimittaa työnantajan vaatima todistus. Mikäli poissaoloja on paljon, voidaan vaatia todistus jokaisesta poissaolopäivästä. Mikäli poissaolopäiviä kertyy työpaikalla tehtävän oppimisjakson aikana yli 5 pv, tulee yli menevät päivät korvata, että työpaikalla oppiminen voidaan arvioida. Tämä koskee myös sairauspoissaoloja.
 • Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen säännöllisesti, oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan siitä ensivaiheessa opintotukikeskukseen, mikä voi vaikuttaa opiskelijan opintotuen saamiseen. Ulkomaalaisten opiskelijoiden osalta oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Migriin (maahanmuuttovirastoon), mikäli opiskelijan opinnot eivät etene suunnitellusti. Oppilaitoksen sisällä asia käsitellään järjestyssääntörikkomuksena.

Eroaminen

Keskustele etukäteen ajatuksestasi erota ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi.

Sinun tulee ilmoittaa eroamisestasi kirjallisesti lomakkeella. Täytä lomake ja esitä se ryhmänohjaajallesi ja sen jälkeen koulutusalajohtajalle, joka myöntää eron. Oppilaitoksen tulee saada selville eroamisen syy. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan ulkomaalaisen opiskelijan opintojen päättymisestä Migriin.

Ennen eroamistaan opiskelijan tulee luovuttaa takaisin kaikki oppilaitoksesta saadut työvälineet, oppikirjat ja avaimet sekä maksaa mahdolliset avoimet laskut. Asuntolassa asuvan tulee sopia asuntolanhoitajan kanssa muuttamisesta.

Opintosihteeri toimittaa sinulle erotodistuksen ja opintosuoritusotteen.

Oppilaitoksesta eroaminen oppivelvollisen osalta

Oppivelvollisuuslaki säätelee oppilaitoksesta eroamista oppivelvollisten osalta. Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut uudet oppivelvollisuuslaissa tarkoitetut opinnot.

Erityisopetus ja opinto-ohjaus

Sinulla on mahdollisuus saada erityistä tukea opintoihisi esimerkiksi jos:  

 • peruskoulu on suoritettu mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti
 • peruskoulun päättötodistus on erittäin heikko
 • peruskoulun suorituksia on tehty erityisopetuksessa
 • sinulla on vamma tai sairaus
 • sinulla on oppimisvaikeuksia (puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet)
 • sinulla on sosiaalisia ongelmia
 • sinulla on sopeutumisongelmia tms.

Kaikki opiskelijat ovat opetuksessa pääsääntöisesti muiden samaan aikaan aloittaneiden opiskelijoiden kanssa, mutta tukea tarvitseva saa tämän lisäksi henkilökohtaista tukea ja opetusta omien tarpeidensa mukaisesti. Erityisopetuksen järjestämisestä päätetään HOKS:aa tehtäessä. HOKS:an kirjataan opiskelijalle sopivimmat oppimistavat ja tarvittavat opetuksen tukitoimet. Tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimistavoitteita tai arviointikriteerejä mukautetaan. 

Jos sinulla on tarvetta erityisopetukseen, kerro siitä ryhmänohjaajallesi tai erityisopettajalle.  Erityisopetus kannattaa aloittaa heti opintojen alussa.

Sanna Kalmari

Erityisopettaja
Puh. 0407522537
sanna.kalmari@jamin.fi

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen suorittaa opiskelijan ryhmänohjaaja. Lisäksi opinto-ohjausta antaa ja opintojen jatkosuunnitelmissa auttaa opinto-ohjaaja Petteri Karvinen.

Petteri Karvinen

Opinto-ohjaaja
Puh. 0444657100
petteri.karvinen@jamin.fi

Opiskeluterveydenhuolto, opiskeluhuolto ja nuorisotyö

Jamin opiskelijana olet oikeutettu maksuttomaan ja vapaaehtoiseen opiskeluterveydenhuoltoon, jos opiskelusi on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta. Mikäli opiskelet oppisopimuksella tai työsi puolesta sinulle kuuluu työterveyshuolto, sinun tulee käyttää ensisijaisesti näitä palveluja. Alle 18-vuotias opiskelija kutsutaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana terveystarkastukseen. Yli 18-vuotiaat opiskelijat voivat varata ajan ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastukseen puhelimitse tai sähköpostilla.

Opiskeluhuolto toteutetaan oppilaitoksessa opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on hyvinvoiva oppilaitosyhteisö ja opiskelijat. Opiskeluhuolto toteutetaan monialaisena yhteistyönä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Uudistettuun opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä kaupungin järjestämät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Uuden opiskelijahuoltolain mukaan kaupunki vastaa myös psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Opiskeluhuolto toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena yhteistyönä opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on tukea yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistää mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä, sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Lisäksi opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Opiskeluhuoltoryhmä tukee opettajien, oppilaitoksen muun henkilökunnan, kuten esim. ryhmänohjaajan tai asuntolanhoitajan, sekä opiskelijoiden työtä. Poikkeaviin asioihin pyritään tarttumaan välittömästi. Tällaisia asioita ovat esim. poissaolot, oppimisvaikeudet, päihteiden käyttö, opiskelija-asuntolassa häirintä, poikkeava käytös tai terveydellisistä syistä johtuvat erikoisvaatimukset.

Jokaisessa Jamin yksikössä on oma oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon käytännön suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Ryhmään kuuluvat koulutusalajohtaja, terveydenhoitaja, sosiaalitoimen edustaja, nuorisotoimen edustaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä tapauskohtaisesti muista opettajia, vanhempia tai asuntolahoitaja. Opiskelijahuollon toteutumista seuraa rehtorin nimeämä opiskeluhuollon ohjausryhmä. Yksittäisen opiskelijan opiskeluhuoltoa koskevat asiat käsitellään oppilaitoksessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä (Tuki-ryhmässä), jonka jäsenet nimetään tapauskohtaisesti opiskelijan tai hänen huoltajansa suostumuksella. Aloitteen moniammatillisen tuen saamiseksi voi tehdä opiskelija itse tai hänen huoltajansa tai esim. ryhmänohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja tai erityisopettaja.

Alajärvi ja Kurejoki

Opiskelijoiden terveydenhoitajana toimii Marleena Kuoppa-aho, joka pitää vastaanottoa Alajärven ja Kurejoen toimipisteissä pääsääntöisesti 3–4 x kuukaudessa. Tarkemmat vastaanottoajat löytyvät koulun ilmoitustaululta ja terveydenhoitajan huoneen ovesta. Muina aikoina  terveydenhoitajan tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla. Lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajalta. Kaikki äkillistä hoitoa vaativat sairaudet / tapaturmat hoidetaan Alajärven terveyskeskuksen päivystyksessä (06) 2412 7700.

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja Marleena Kuoppa-aho, 040 508 3495, marleena.kuoppa-aho@hyvaep.fi 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri Pirjo Kataja

Alavus

Terveydenhoitajan vastaanottotila on Vääpelinkuja 1 A 6, 63300 Alavus, Ikätorin/Kuusiolinnan tiloissa. Lääkäri ottaa vastaan keskustan koulukeskuksessa. Yhteyttä saa ottaa myös Wilma-viestillä. Lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajalta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja Anne Salomaa, 040 5440274, anne.m.salomaa@pihlajalinna.fi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri Heidi Keisala

Lappajärvi ja Vimpeli

Terveydenhoitajan vastaanottotila sijaitsee Lappajärven yhteiskoululla (pääsisäänkäynnin jälkeen oikealla on opiskeluhuollon tilat). Terveydenhoitaja on paikalla yhteiskoululla pääasiassa joka arkipäivä klo 8-16. Ilman ajanvarausta vastaanotolle voi tulla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 8.00-8.30 sekä tiistaisin ja torstaisin kello 11.30-12.00. Muina ajankohtina on varattava aika tekstiviestillä, Wilma-viestillä tai sähköpostitse. Lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta. Äkillisissä sairaustapauksissa ja tapaturman sattuessa voi kääntyä terveyskeskuksen puoleen (puh. 06 2412 7700). Hammashoidosta saat lisätietoja terveydenhoitajalta tai hammashoitolasta (puh. 06 2412 7560).

Opiskeluterveydenhoitaja on yhteyshenkilö, kun sinulle tulee sairauspoissaoloja koulusta tai työharjoittelusta. Koulupäivän aikana sairastuessasi, ota yhteyttä terveydenhoitajaan puhelimitse. Jos sairastut asuntolassa, ota yhteys asuntolanhoitajaan tai terveydenhoitajaan. Jokaisesta poissaolosta on oltava selvitys. Terveydenhoitaja tekee hoidon tarpeen arvion ja kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen puhelimitse tai vastaanotolla. Terveydenhoitaja tekee kaikille opiskelijoille terveystarkastuksen 1. opiskeluvuoden aikana. Lääkärintarkastus on yleensä 2. opiskeluvuoden aikana ja samalla käynnillä voidaan tehdä kutsuntaikäisen ennakkoterveystarkastus kutsuntoja varten. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja Suvi Ahola, 044 369 9313, suvi.ahola@hyvaep.fi

Etsivä nuorisotyö – tukea muutostilanteeseen

Nuorisolaki edellyttää yhteistyön tekemistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppilaitos ilmoittaa tarvittaessa eronneen tai keskeyttämisuhan alla olevan opiskelijan tiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Koulukuraattori ja -psykologipalvelut

Opiskelijan on mahdollista päästä tarvittaessa koulukuraattorin ja -psykologin vastaanotolle. Kuraattorien vastaanotto toimii ajanvarauksella.

Alajärvi

Koulukuraattori Antti Latvala p. 040 5349 442, antti.latvala@hyvaep.fi

Alavus

Kuraattori Katariina Kontolampi p. 040 8292 360, katariina.kontolampi@hyvaep.fi

Psykologipalvelut Osviitan kautta.

Kurejoki

Koulukuraattori Antti Latvala, p. 040 5349 442, antti.latvala@hyvaep.fi

Lappajärvi ja Vimpeli

Koulukuraattori Tuula Vartiala, 040 670 0220, tuula.vartiala@hyvaep.fi

Koulukuraattori Hanna Rintamäki, 040 719 5780, hanna.rintamaki@lappajarvi.fi

Opintojen rahoittaminen

Opintotuki- ja matkakorvausasioissa opiskelijoita pyydetään kääntymään oman paikkakuntansa Kelan puoleen. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Lisätietoja voi kysyä ryhmänohjaajalta ja opintosihteeriltä.

Vakuutusturva

Opiskelijat ovat vakuutettuja koulun puolesta teoria-, käytäntö- ja liikuntatuntien sekä koulutussopimuksella tehtävän työpaikalla oppimisen ajaksi. Oppisopimuksella opiskelevat vakuutetaan työpaikan puolesta. Vapaa-ajan tapaturmien varalle opiskelijan on itse hankittava vakuutus. Koululla ei myöskään ole vakuutusta opiskelijan opiskelija-asuntoloihin tuomien tavaroiden osalle.

Hyvät tavat ja oppilaitoksen järjestyssäännöt

Opiskelussa, ammatissa ja ylipäänsä elämässä kannattaa aina muistaa hyvät tavat:

 • Ole ystävällinen ja kohtelias muita ihmisiä kohtaan. Ota muut ihmiset huomioon.
 • Tupakointi on kielletty oppilaitoksen ja opiskelija-asuntolan alueella. Kielto koskee myös sähkötupakkaa ja nuuskaa.

Järviseudun ammatti-instituutin järjestyssäännöt

A. Soveltaminen

Oppilaitoksen järjestyssääntöjä sovelletaan sekä oppilaitoksen alueella, koulutoiminnan yhteydessä, että oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa koulun ulkopuolella.

Oppilaitoksen alueena pidetään koulun tonttia. Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää. Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan sekä oppilaitoksen järjestämä tilaisuus oppilaitoksen ulkopuolella kouluaikana että oppilaitoksen toimesta sen alueella järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella.

B. Säännöt päivittäiseen työskentelyyn

 • Opiskelijoiden tulee osallistua opetukseen HOKS:n mukaan.
 • Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää läsnäoloa HOKS:ssa sovittuna opiskeluaikana. Suoritus hylätään, mikäli opiskelija ei läsnäolonsa osalta saavuta kurssin tavoitteita.
 • Opetustunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Päivittäiseen työskentelyaikaan voi tulla muutoksia yhteisten tapahtumien, opintomatkojen ym. myötä. Opiskelija on velvollinen osallistumaan näihin tapahtumiin myös lukujärjestyksestä poikkeavana aikana. Työpaikalla noudatetaan työpaikan työaikoja. Työpaikalla oppimisen ajankohdat määritellään HOKS:ssa ja koulutussopimuksessa/ oppisopimuksessa.
 • Oppimistilannetta ei saa häiritä. Kännykän käyttö oppitunnilla on kielletty, ellei opettaja toisin määrää. Opettajalla on oikeus kerätä kännykät oppitunnin ajaksi pois, jos se häiritsee työskentelyä. Tämä sääntö koskee myös työpaikalla oppimista.
 • Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään sekä koulun sisätilat että ulkoalueet siistinä. Oppilaitoksessa noudatetaan alueen jätehuoltomääräyksiin perustuvaa jätelajittelua, josta ohjeet seinillä.
 • Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden katoamisesta tai rikkoutumisesta tulee välittömästi ilmoittaa koulun henkilökunnalle. Tahallinen huolimattomuus ja ilkivalta aiheuttavat korvausvelvollisuuden vahingonkorvauslain mukaan.
 • Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitoksen työturvallisuusohjeita ja –määräyksiä. Käytännön työtehtäviin esim. työssäoppimispaikalla pukeudutaan työn edellyttämällä tavalla turvallisuus huomioiden ja käytetään tarvittaessa suojaimia. Tapaturmasta ja ilmeisestä tapaturman vaarasta on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökunnalle sekä huolehdittava avun saamisesta.
 • Oppilaitoksen alueella hiljaisuus on kello 22.00–06.00.

C. Tupakointi, päihteet ja huumeet

 • Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella.
 • Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella. Alaikäisen henkilön tupakointi on tupakkalain ja –asetuksen perusteella kielletty.

D. Liikenne

 • Omilla ajoneuvoilla liikkuminen on sallittua ainoastaan pysäköintialueelle ja sieltä poistumiseen. Huoltoajossa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

E. Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta

 • Opiskelijalle, joka ei noudata oppilaitoksen järjestyssääntöjä, voidaan määrätä kurinpitorangaistus ammattioppilaitoksia koskevan lain 531/2017 85§ mukaan. Rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi.

Ympäristöasiat ja jätehuolto

Oppilaitoksessamme opiskelija-asuntola mukaan lukien noudatetaan voimassa olevan jätelain ja alueemme jätehuoltoyhtiön mukaisia määräyksiä jätteiden lajittelusta. Lisäksi oppilaitoksellamme on laatu- ja ympäristösertifikaatti, joka edellyttää mm. jätelajittelua ja energian säästämistä.

Oppilaitoksen tiloista, työpisteistä ja asuntolasta löydät kunkin toimitilan jätelajitteluohjeet sekä energian säästöohjeet, joita tulee noudattaa. Lisäksi jätelajittelusta ja energian säästämisestä tiedotetaan ympäristöalan opiskelijoiden ja ympäristövastaavan toimesta.

Opiskelijoille annetaan opintoihin kuuluvana perehdytys oppilaitoksen ympäristöasioihin, kuten jätelajitteluun.