Siirry sisältöön

Maaseutuyrittäjä työskentelee siellä, mistä ruoka tulee

Maaseutuyrittäjä työskentelee monipuolisissa maaseudun ammateissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat työskentely nykyaikaisen maatalousteknologian parissa, tuotantoeläinten hoitaminen ja peltoviljelyn kausityöt. Tutkinnon suorittanut omaa vahvat valmiudet toimia itsenäisenä maaseutuyrittäjänä, maataloustyöntekijänä, lomittajana tai myyjänä maatalouskaupassa.

Maaseutuyrittäjän tutkinto antaa valmiudet maatalousalan erilaisiin työtehtäviin ja jatko-opintoihin. Monipuolisilla valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi omien intressiesi mukaisesti erilaisia tulevaisuuden tarpeitasi ajatellen. Opinnoissasi voit suuntautua maatalousteknologiaan, tuotantoeläimiin tai hevostalouteen. Voit myös laajentaa osaamistasi esimerkiksi  Green Care -opinnoilla. Opintoihisi voit sisällyttää myös ammattikorkeakouluopintoja. 

Tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammattikorkeakouluopinnot antavat agrologin ydinosaamisen. Yliopistossa voit syventää osaamistasi maa- ja metsätieteellisellä koulutusalalla. 

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella maaseutuyrittäjäksi seuraavissa toimipisteissä:

Tutkinnon toteutustavat

Tapoja opiskella maaseutuyrittäjäksi on monia – valitse jokin näistä tai yhdistele tarpeidesi mukaan:

Lähiopetus

Monimuoto-opetus

Oppisopimus

Verkko-opetus

Opintojen kesto

Maaseutuyrittäjän koulutus kestää 2-3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi.

Koulu tarjoaa paikan myös hevosellesi 

Maaseutuyrittäjä voi suuntautua opinnoissaan esimerkiksi hevosalaan. Monella opiskelijallemme on myös oma hevonen. Opetusmaatilan talli tarjoaa ilmaisen karsinapaikan opiskelijoidemme hevosille, kun tallipaikkoja on vapaana. 

Tutkinnon rakenne

Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp
Maatalousyrittäminen, 10 osp
Toiminta maatalousalalla, 15 osp
Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen, 15 osp

* Merkatut tutkinnon osat voit suorittaa Jamissa. Muut tutkinnon osat voit suorittaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Uusiutuvan energian tuotanto luonnonvara-alalla, 15 osp
* Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 osp
* Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp
Eläinten kuljettaminen, 5 osp
* Hyvinvointipalvelun tuottaminen maaseutuympäristössä, 15 osp
Kasvilajikohtainen tuottaminen, 15 osp
Luonnonmukainen kasvituotanto, 10 osp
Luonnonmukainen kotieläintuotanto, 10 osp
Luonnonvara-alan tuotteiden jatkojalostus, 15 osp
* Luonnonvara-alan asiakaspalvelutyössä toimiminen, 10 osp
* Luonnonvara-alan työtehtävissä toimiminen, 5 osp
Maaseutumatkailussa toimiminen, 15 osp
* Maatalousalan tuotantotilojen automaation käyttäminen, 10 osp
* Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 osp
* Maatalousalan tuotantotilojen automaation hyödyntäminen, 10 osp
* Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 osp
* Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 10 osp
Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito, 15 osp
Metsien hyödyntäminen, 15 osp
Peltokasvien tuottaminen, 30 osp
Rakentaminen maaseutuympäristössä, 15 osp
Raskaskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp
* Rehukasvien tuottaminen, 15 osp
Traktori- ja koneautomaation käyttäminen, 15 osp
Turkiseläinten nahkonta, 15 osp
Turkiseläinten jalostaminen, 25 osp
Turkiseläinten rehustus osana tuotantoprosessia, 10 osp
Turkiseläinten tilasiemennys, 25 osp
Turkisnahkojen lajittelu ja markkinointi, 10 osp
Tutkimustoiminnassa avustaminen luonnonvara-alalla, 10 osp
Verkkokaupassa toimiminen luonnonvara-alalla, 10 osp
Huippuosaajana toimiminen, 10 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
* Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5 – 15 osp
Korkeakouluopinnot, 5-15 osp
* Tutkinnon osa toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista, 10 – 20 osp
* Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1 – 25 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Maija Yliaho

Tutkintovastaava, opettaja
Maatalousalan perustutkinto
Puh. 0405430918
maija.yliaho@jamin.fi

Hae opiskelijaksi

Linkit

Opiskelijatarinat

Maaseutuyrittäjäksi ja siltaopintojen kautta AMK-opintoihin

Soinilainen Heidi Kuula, 33, valmistui juuri maaseutuyrittäjäksi. Hän suoritti tutkinnon päiväopintoina JAMIssa. Perheellinen nainen halusi …
Lue artikkeli