Siirry sisältöön

Maaseutuyrittäjä työskentelee siellä, mistä ruoka tulee

Maaseutuyrittäjä työskentelee monipuolisissa maaseudun ammateissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat työskentely nykyaikaisen maatalousteknologian parissa, tuotantoeläinten hoitaminen ja peltoviljelyn kausityöt. Tutkinnon suorittanut omaa vahvat valmiudet toimia itsenäisenä maaseutuyrittäjänä, maataloustyöntekijänä, lomittajana tai myyjänä maatalouskaupassa.

Maaseutuyrittäjän tutkinto antaa valmiudet maatalousalan erilaisiin työtehtäviin ja jatko-opintoihin. Monipuolisilla valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi omien intressiesi mukaisesti erilaisia tulevaisuuden tarpeitasi ajatellen. Opinnoissasi voit suuntautua maatalousteknologiaan, tuotantoeläimiin tai hevostalouteen. Voit myös laajentaa osaamistasi esimerkiksi  Green Care -opinnoilla. Opintoihisi voit sisällyttää myös ammattikorkeakouluopintoja. 

Tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammattikorkeakouluopinnot antavat agrologin ydinosaamisen. Yliopistossa voit syventää osaamistasi maa- ja metsätieteellisellä koulutusalalla. 

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella maaseutuyrittäjäksi seuraavissa toimipisteissä:

Tutkinnon toteutustavat

Tapoja opiskella maaseutuyrittäjäksi on monia – valitse jokin näistä tai yhdistele tarpeidesi mukaan:

Lähiopetus

Monimuoto-opetus

Oppisopimus

Verkko-opetus

Opintojen kesto

Maaseutuyrittäjän koulutus kestää 2-3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi.

Koulu tarjoaa paikan myös hevosellesi 

Maaseutuyrittäjä voi suuntautua opinnoissaan esimerkiksi hevosalaan. Monella opiskelijallemme on myös oma hevonen. Opetusmaatilan talli tarjoaa ilmaisen karsinapaikan opiskelijoidemme hevosille, kun tallipaikkoja on vapaana. 

Tutkinnon rakenne

1. Toiminta maatalousalalla, 15 osp
2. Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen, 15 osp
3. Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp
4. Maatalousyrittäminen, 10 osp

Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp 

Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 osp 

Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen, 10 osp 

Maataloudessa käytettävien koneiden käyttäminen, 15 osp 

Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen, 20 osp 

Maatalousalan tuotantotilojen automaation käyttäminen, 10 osp 

Rehukasvien tuotanto, 15 osp 

Luonnonvara-alan asiakaspalvelutyössä toimiminen, 10 osp 

Hyvinvointipalvelun tuottaminen maatalousympäristössä, 15 osp 

Luonnonvara-alan työtehtävässä toimiminen, 5 osp 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Hae opiskelijaksi

Linkit

Opiskelijatarinat

Maaseutuyrittäjäksi ja siltaopintojen kautta AMK-opintoihin

Soinilainen Heidi Kuula, 33, valmistui juuri maaseutuyrittäjäksi. Hän suoritti tutkinnon päiväopintoina JAMIssa. Perheellinen nainen halusi …
Lue artikkeli