Siirry sisältöön

Koneistaja-levyseppähitsaaja on oman alansa seppä

Levyseppä-hitsaaja työskentelee teollisuusyrityksissä, konepajoilla ja verstailla. Pääsääntöiset työtehtävät ovat hitsaus, CNC- ja manuaalikoneistus, asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävät. Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksesta valmistuneiden työllistyminen alan yrityksiin on hyvä. Työpaikkoja on runsaasti, ja tulevaisuudessa tarvitaan osaavaa työvoimaa paljon.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa valmiudet sekä työelämään että jatko-opintoihin. Ala sopii sekä miehille että naisille. Opiskelussa pääpaino on käytännön tekemisessä. Tutustut alan yrityksiin opintojesi alkupuolelta lähtien. Opiskelet aluksi koulun omassa oppimisympäristössä perusasioita kuten metallin työstöä sekä levy- ja hitsaustöitä. Tämän jälkeen on mahdollisuus opiskella ohjatusti yrityksissä. 

Alan jatko-opintomahdollisuuksina on esimerkiksi konetekniikan insinöörin opinnot ammattikorkeakoulussa. 

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella levyseppähitsaajaksi / koneistajaksi seuraavissa toimipisteissä:

Tutkinnon toteutustavat

Tapoja opiskella levyseppähitsaajaksi / koneistajaksi on monia – valitse jokin näistä tai yhdistele tarpeitesi mukaan.

Lähiopetus

Oppisopimus

Opintojen kesto

Levyseppähitsaajan / koneistajan koulutus kestää 2-3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi. 

Oppimisympäristö teollisuusyritysten keskellä 

Kone- ja tuotantotekniikan opetustilat sijaitsevat Vimpelin teollisuusalueen Vinhallissa, alan yritysten ympäröimänä. Koulun omasta yksiköstä löytyvät teorialuokka ja työsali nykyaikaisine koneineen. Alumiinintyöstöä opiskellaan Tikli Groupin tiloissa toimivassa oppimissolussa. Yritysten läheisyys tekee erilaisten työelämäjaksojen nivomisesta opintoihin helppoa.  

Tutkinnon rakenne

1. Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25 osp
2. Asennus- ja automaatiotyöt, 10 osp

3A. Koneistus, 30 osp

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, 20 osp
Hitsaus, 20 osp
Teräsrakennetyöt, 20 osp
CNC-särmäys, 20 osp

3B. Hitsaus ja levytyöt 30 osp

Konepajamittaukset, 20osp
CAD/CAM ohjelmointi, 20 osp
CNC-sorvaus, 20 osp
CNC-jyrsintä, 20 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Jukka-Pekka Varila

Tutkintovastaava, opettaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Puh. 0400793693
jukka-pekka.varila@jamin.fi

Hae opiskelijaksi

Linkit

Opiskelijatarinat

CNC-koneella syttyi nälkä jatko-opintoihin

Lappajärveläinen Kasperi Mustikkamaa on tuore kone- ja tuotantotekniikan ammattilainen. Hän sai koneistaja-levyseppähitsaajan paperit käteensä JAMIsta …
Lue artikkeli