Siirry sisältöön

Ympäristönhoitaja ja -huoltaja rakentavat kestävää tulevaisuutta

Ympäristönhoitaja- ja -huoltaja ovat luonnon, ympäristön ja kestävän kehityksen asiantuntijoita. Heitä tarvitaan yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä. Ympäristönhoitaja työskentelee usein käytännön työssä ympäristön- ja luonnonhoidollisissa tehtävissä tai vieraslajien asiantuntijana. Ympäristönhoitajan työpaikka voi löytyä esimerkiksi vesi- tai jätehuollosta tai yritysten ympäristöosaamista vaativista tehtävistä vaikkapa matkailualalta.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa suuntaudut perusopintojen jälkeen ympäristönhoitajaksi tai ympäristönhuoltajaksi. Molemmissa tapauksissa voit hankkia erikoisosaamista neuvontapainotteisista opinnoista. Tutustut opinnoissasi käytännönläheisesti luonnonhoidon menetelmiin, pääset ennallistamaan tärkeitä elinympäristöjä ja hoitamaan perinnemaisemia. Keskeinen osa opintoja on työssäoppiminen työpaikoilla. Pääset tekemään asiakasprojekteja esimerkiksi ympäristönhoidon, neuvonnan, vesistöjen kunnostuksen ja materiaalivirtojen hallinnan parissa. Voit sisällyttää opintoihisi myös Green Care -opintoja, esimerkiksi Luontoperusteiset hyvinvointipalvelut (20 osp). 

Oppimisympäristönä Kraatterijärvi Geopark

Kraatterijärvi Geopark Järviseudun alueella parantaa alan työllistymismahdollisuuksia. Geopark tarjoaa toiminta-alustan alan yrittäjyydelle ja palvelutuotantoon tarvitaan ympäristönhoitajia. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja on omasta mielikuvituksesta kiinni, mitä kaikkea toimintaa voi kehittää Geoparkin ympärille.

Tärkeä osa-alue Geoparkin toiminnassa on jätteiden kierrätys ja lajittelu. Ympäristönhuoltaja voi tehdä tähän liittyvää neuvonnan tai opastuksen kartoitusta kohteille. Ympäristönhoitaja puolestaan rakentaa ja kunnostaa Geoparkin ja matkailualueiden infraa sekä ympäristöjä, jotta matkailu on turvallista ja kestävää.

Voit hakeutua jatkamaan ympäristöalan opiskelua ammattikorkeakouluun tai suorittaa erikoisammattitutkinnon.  

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella ympäristönhoitajaksi tai -huoltajaksi seuraavissa toimipisteissä:

Tutkinnon toteutustavat

Monimuoto-opetus

Monimuotokoulutuksessa lähiopetusviikot painottuvat syyskaudelle ja niitä on yhteensä lukuvuoden aikana kahdeksan.

Oppisopimus

Opintojen kesto

Ympäristöalan koulutus kestää 1-3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi. Sinulle suunnitellaan oma opintopolku, jossa otetaan huomioon alaan liittyvä aikaisempi osaaminen. 

Tutkinnon rakenne

1. Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen, 30 osp

2A. Ympäristökohteessa työskenteleminen, 40 osp 

2B. Materiaalien talteenotto ja kierrätys 40 osp

Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen, 20 osp 
Vieraslajitorjunta, 20 osp  
Ulkoilualueiden rakentaminen ja hoitaminen, 20 osp 
Ympäristökohteen hoitaminen ja kunnostaminen, 20 osp 
Jäteasemalla työskenteleminen, 20 osp
Jäte- ja kierrätyslaitoksessa toimiminen, 20 osp
Jäte-ja kierrätysneuvonta, 20 osp
Ympäristöviestintä, 20 osp
Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen, 20 osp
Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut, 20 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Heli Hämäläinen

Tutkintovastaava, opettaja
Ympäristöalan perustutkinto
Puh. 040 0454 098
heli.hamalainen@jamin.fi

Hae opiskelijaksi

Linkit

Opiskelijatarina

Tutkinnosta ei ole olemassa opiskelijatarinaa.