Siirry sisältöön

Luonto-ohjaaja johdattaa luontoon

Luonto-ohjaajia työskentelee muun muassa matkailualan yrityksissä ja itsenäisinä yrittäjinä. Luonto-ohjaaja voi esimerkiksi palvella kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita tai ohjata kuntouttavaa luontotoimintaa. Luonto-ohjaamisen taitoja voi käyttää myös osana muuta työtä. Esimerkiksi varhaiskasvattajat, opettajat, nuoriso-ohjaajat, liikunnanohjaajat, sosionomit, terapeutit ja lähi- ja sairaanhoitajat voivat tarjota asiakkailleen elvyttäviä ja kuntouttavia luontokokemuksia.

Luonto-ohjaajan opinnoissa perehdyt perusopintojen jälkeen luonnossa ohjaamiseen ja valinnaisopintoihin, joita ovat esimerkiksi erityisryhmien ohjaaminen ja luontoperusteiset hyvinvointipalvelut. Opit esittelemään mukaansatempaavasti lajeja ja elinympäristöjä, toteuttamaan turvallisia ja elämyksellisiä retkiä ja tapahtumia, ohjaamaan jännittäviin luontoliikuntaseikkailuihin ja valmistamaan tulen ääressä herkullisia aterioita.  

Luontoalan ammattitutkinto (erä- ja luonto-opas) syventää luonto-ohjaajan osaamista ja on luonnollinen vaihtoehto jatkokoulutukseksi niille, jotka haluavat sukeltaa vielä syvemmälle eräilyyn. Myös muun muassa ammattikorkeakoulun restonomi- ja sosionomiopinnot ovat hyviä jatkokoulutussuuntia luonto-ohjaajille. 

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella luonto-ohjaajaksi seuraavissa toimipisteissä:

Tutkinnon toteutustavat

Tapoja opiskella luonto-ohjaajaksi on monia – valitse jokin näistä tai yhdistele tarpeidesi mukaan:

Monimuoto-opetus

Aikuisille suunnattu monimuotokoulutus (vain yli 20-vuotiaille).

Oppisopimus

Opintojen kesto

Luonto-ohjaajakoulutus kestää 2-3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi. Lukio-opinnoista ja toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta voidaan tunnustaa 40-60 osp. Tällöin opinnot kestävät noin kaksi vuotta.

Opintojen erityispiirteet

Ammatilliset opinnot koostuvat kahden vuoden aikana 20:sta viiden päivän mittaisesta lähijaksosta, etäjaksoilla tehtävistä oppimistehtävistä sekä työssäoppimisesta ja näytöistä. Lähiopinnot ovat maasto- ja tekemispainotteisia.

Tutkinnon rakenne

1. Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen, 30 osp

2. Luonnossa ohjaaminen, 40 osp

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa,  15 osp
Kädentaidoissa ohjaaminen, 15 osp
Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen, 20 osp
Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut, 20 osp
Maastoretken ohjaaminen, 20 osp
Maastoruokailun järjestäminen, 15 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Heli Hämäläinen

Tutkintovastaava, opettaja
Ympäristöalan perustutkinto
Puh. 040 0454 098
heli.hamalainen@jamin.fi

Hae opiskelijaksi

Linkit

Opiskelijatarina

Tutkinnosta ei ole olemassa opiskelijatarinaa.