Siirry sisältöön

Uusia teknologioita haltuun yrityslähtöisesti

Tänä syksynä alkaneen hankkeen myötä uusia teknologioita pyritään saamaan käyttöön alueemme pk-yrityksissä. Kaksivuotinen hanke toimii Alavuden, Alajärven, Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin alueilla. Kohderyhmänä ovat pk-yritykset ja tavoitteena teknologiatietouden parantaminen.

– Tulen kiertämään yrityksissä ja tekemään digivalmiuskartoituksia. Näin yrittäjä saa arvion oman yrityksensä tilanteesta ja valmiudesta hyödyntää digitalisaatiota uusine teknologioineen. Jokaisen yrityksen tilanne on yksilöllinen, ja otan sen huomioon haastatellessani yrittäjiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Hannu Ylinen. Hanketta hallinnoi Alavuden Kehitys Oy.

Digivalmiudet ja tarpeet kartoitetaan ensin

Haastattelemalla yrittäjiä kerätään kattavasti tietoa kaikkien kuntien yritysten lähtötasosta ja tarpeista. Vasta tämän jälkeen hankkeen toimien yksityiskohdat tarkentuvat.

– Teknologiatarpeet kumpuavat yrityksistä, ja keskitymme siihen, mitä tarvetta aidosti on. Näiden pohjalta esittelemme erilaisia ratkaisuja ja teemme kokeiluja sekä mahdollisia demo- ja esimerkkitoteutuksia. Voimme rakentaa näitä hankkeen omiin tiloihin Alavudelle, mutta tulemme hyödyntämään myös oppilaitosten, kuten JAMIn, sekä yritysten tiloja, Hannu Ylinen tarkentaa.

– JAMIn panostukset uusien teknologioiden opetukseen ja nykyaikainen laitekanta mahdollistavat monipuolisen yhteistyön hankkeen puitteissa, hän lisää.

Esiteltävät ratkaisut voivat olla monenlaisia.

– Ratkaisut voivat sisältää esimerkiksi virtuaalitodellisuutta, pilvipalveluita, robotiikkaa, kobotiikkaa (ihmisten ja robotin yhteistyötä), paikannusta, langatonta tiedonsiirtoa tai sähköistämistä. Esimerkiksi autokorjaamoiden tulisi pystyä ottamaan haltuun sähköautotekniikka, hän jatkaa.

Hannu Ylinen toivottaa kaikki toiminta-alueen kuntien yritykset mukaan hankkeeseen.

Oppilaitosten osaaminen työelämän käyttöön

Yrityksille järjestetään asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia, joissa uusien teknologioiden mahdollisuuksia valotetaan käytännönläheisesti. Lisäksi hanke edistää verkostoitumista ja oppilaitosyhteistyötä alueella.

– Lisäksi tarkoitus on järjestää erilaisia tutustumismatkoja. Voimme esimerkiksi käydä tutustumassa SeAmkin tekniikan laboratorioihin tietyllä teemalla. Tutustumme muutenkin eri oppilaitosten tarjoamiin TKI-palveluihin (tutkimus- kehitys- ja innovaatiopalvelut) ja yhteistyömahdollisuuksiin opinnäytteissä tai harjoitustöissä, Hannu Ylinen kertoo.

– Uusissa ryhmissä ja verkostoissa voi syntyä innovaatioita, kun teknologiaa tuntevat asiantuntijat ja alueen yrittäjät kohtaavat, hän pohtii.

Tuottavuutta ja kasvua

Maaseutualueiden pienissä yrityksissä resurssit ovat rajalliset, eikä aikaa tai osaamista välttämättä ole tutustua kaikkiin uusiin teknologioihin. Hankkeen avulla tuodaan tietoa yrityksille ja autetaan niitä hahmottamaan, mikä teknologia voisi olla niille hyödyllistä.

– Uudet teknologiat voivat lisätä tuottavuutta ja mahdollistaa yritysten kasvun. Tärkeää on löytää yritykselle sopivat teknologiat. Teknologian ei tarvitse olla suurta; esimerkiksi sähköinen ajanvaraus voi olla pieni, mutta merkittävä askel yritykselle. Toisaalta se voi olla myös suurta, kuten automatisoitu tuotantolinja, Hannu Ylinen toteaa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja auttaa yrityksiä tekemään harkittuja valintoja teknologian hyödyntämisessä.

Uudet teknologiat PK-yritysten kehittymisen tukena -hanke toteutetaan Euroopan Aluekehitysrahasto, EAKR-ohjelman kautta. Rahoittajina ovat Etelä-Pohjanmaan Liitto sekä hankealueen kunnat.

Pääkuvassa: JAMIn merkonomiopiskelija Matias Mäkelä kokeili virtuaalilaseja Hannu Ylisen vieraillessa Alajärven toimipisteessä.

Muut uutiset