Siirry sisältöön

Työhönvalmennuksesta erilaisia polkuja uuteen

Toisinaan työttömänä jostain syystä olevalle voi olla haasteellista päästä työelämään. Työttömyydestä uuteen elämänvaiheeseen siirtymisessä tarvitaan joskus rinnalla kulkijaa. Jamin Palvelut Oy tuottaa tähän tarkoitukseen työhönvalmennusta. Työvalmentajat Jonna Puusaari, Sirkka Rajala ja Sinikka Ylitalo ovat kuin etsiviä, jotka hakevat ratkaisuja työllistymisen tueksi ja joskus myös uuden alan löytämiseksi.

Haastavassa työssä palkitsevinta on se hetki, kun asiakkaalle löytyy sopiva ratkaisu. Työssä tarvitaan monipuolista koulutusta ja havainnointikykyä. Luottamus asiakkaiden kanssa rakentuu pitkällä aikavälillä, sillä toisinaan tarvitaan monta tapaamista, ennen kuin todelliset syyt työllistymisen haasteille saadaan selville.

Monipuolista osaamista eri tarpeisiin

Sirkka Rajalalla on monipuolinen tausta terveydenhuollosta, yrittäjyydestä ja työnohjaajan koulutus. Jonna Puusaari on koulutukseltaan muun muassa erityisopettaja ja hänellä on työvalmentajan erikoisammattitutkinto. Sinikka Ylitalo on koulutukseltaan merkonomi, jolla on ammatillisen koulutuksen pedagoginen pätevyys. Kaikilla työvalmentajilla on osaamista erilaisten työvoimakoulutusten ja työnhakuvalmennusten osalta. Työvalmentajilla on myös yrittäjätausta.

Työhönvalmennus on yksi TE-toimiston työttömille suunnatuista palveluista. Työhönvalmennus tekee vahvaa yhteistyötä TE-toimiston kanssa. TE-toimiston vastuuvirkailijat osoittavat asiakkuudet sen mukaan, kenellä työvalmentajalla on sopivin osaaminen asiakkaan tarpeisiin. Sinikka työskentelee kokonaan etänä Pellosta käsin.

– Työ on mielenkiintoista, vaikka onkin toisinaan haastavaa. En tapaa asiakkaita kasvotusten, mutta etätapaamiset sopivat joillekin asiakkaille jopa paremmin. Tapaamme Teamsilla tai soittelemme tavallisia puheluita. Hyviä hetkiä ovat ne, kun saa asiakkaan urallensa ja joskus pitkäaikaisenkin työttömän takaisin työelämään, hän toteaa.

Erilaisia haasteita ja ratkaisuja

Työhönvalmennusta voidaan hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Työhönvalmennuspalveluita voivat käyttää kaikki työttömänä työnhakijana olevat. Palvelun piiriin voi hakeutua myös omatoimisesti.

– Yhteistä kaikille on, että syystä tai toisesta työpaikkaa ei ole löytynyt ja henkilö tarvitsee työllistymiseen henkilökohtaista tukea. Työttömyysjaksot saattavat toisilla olla pitkiäkin ja koulutus vaatii jo päivittämistä. Henkilökohtaisen tuen tarpeet ovat hyvin vaihtelevia työnhakuasiakirjojen päivittämisestä yrityskontakteihin ja työkykyyn liittyvissä asioissa.

Toisinaan terveydelliset syyt hankaloittavat työnhakua tai paikkakunnalle muualta muuttanut voi tarvita apua kontaktien löytymiseen. Asiakas ei aina itsekään ole tietoinen työrajoitteista, joita taustalla saattaa piillä.

Työhönvalmennuksessa voi olla maksimissaan vuoden tai 50 tuntia. Valmennettavan tilanteeseen soveltuva ratkaisu pyritään löytämään mahdollisimman pian.

– Tämä on räätälöityä apua, sillä ihmiset ovat erilaisia ja niin myös ratkaisut. Kaikki eivät päädy heti työllistymään, vaan osa ohjautuu opiskelemaan, työkyvyn jatkoselvittelyihin ja joidenkin kohdalla ratkaisu voi olla eläke. Joskus polkua lähdetään rakentamaan kuntouttavasta työtoiminnasta.

– Itselleni on erityisen tärkeää, kun pystyn auttamaan nuoria, jotka eivät ole löytäneet vielä omaa suuntaa. On niin tärkeää, ettei kukaan jää kelkasta. On mahtavaa, kun luottamuksen saa rakennettua ja yhtäkkiä löydetään yhdessä reitti työelämään. Joskus oma ammatti saattaa löytyä harrastustenkin kautta ja siksi kysynkin aina, mitä asiakas vapaa-ajallaan tekee, toteaa Sinikka.

Myös yritysten kumppani

Työvalmentajat toteavat, että yhteistyötä voisi tehdä työelämän kanssa enemmänkin ja monella tasolla. Tavoitteena on, että yrityksillä riittäisi työvoimaa ja työnhakijoille löytyisi sopivia työpaikkoja.

– Meillä on laajat kontaktit alueemme yrityksiin jo nyt. Työnhaussa auttamisen lisäksi työttömän polku työelämään voi rakentua työkokeilun kautta, missä työvalmentajat voivat olla yrityksen tukena. Työkokeilu on kaikille osapuolille loistava mahdollisuus esimerkiksi työttömän perehdyttämiseen ja osaamisen tunnistamiseen työpaikalla. Lisäksi se toimii alalle tutustumisessa. Autamme työnantajayrityksiä esimerkiksi palkkatuen hakemisen prosessissa omien asiakkuuksiemme kohdalla, Sirkka Rajala kertoo.

Työvalmentajat ovat kehittäneet työhönvalmennusta tukevia, matalan kynnyksen työvoimakoulutuksia, joista on hyötyä niin työpaikoille kuin työnhakijoille.

Hyviä tuloksia

Työhönvalmennus on ELY-keskuksen rahoittama työ- ja elinkeinotoimiston palvelu. Jamin Palvelut Oy tuottaa tällä hetkellä Järviseudun ja Kuusiokuntien työhönvalmennuspalvelut. Erilaisilla työnhaun palveluilla on Jamin Palvelut Oy:ssä pitkät perinteet.

– Työhönvalmennukseen pääsevät TE-toimistojen asiakkaat, joilla on työnhaku voimassa. Usein sellaiset, joilla on keskimääräistä enemmän haasteita työllistyä, ohjataan työhönvalmennukseen.

– Raportoimme ELY:lle kolmen kuukauden välein toiminnan tuloksia. Tällä seurataan työhönvalmennuksen onnistumista ja vaikuttavuutta. Kaikille asiakkaille löytyy ratkaisu. Esimerkiksi maalis-toukokuun seurantajaksolla työllistyi 49 % työhönvalmennus päättyi työpaikan saamiseen ja 22 % lähti opiskelemaan, loppujen asiakkaiden osalta ratkaisut olivat moninaisia, Jonna Puusaari kertoo.

TYÖHÖNVALMENNUS ON

– Tiivistä yhteydenpitoa oman työvalmentajan kanssa.

– Palvelua omalla paikkakunnalla.

– Tietoa ammateista, kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksista, myös piilotyöpaikoista.

– Työelämätaitojen vahvistumista.

– Mahdollisuus suorittaa työllisyyttä edistäviä kortteja maksuttomasti; muun muassa hygieniapassi, tulityö-, työturvallisuus- ja trukkikortti.

Muut uutiset