Siirry sisältöön

Koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkunnat valitsevat kukin neljä edustajaansa. Toimikausi vastaa kunnanvaltuuston toimikautta. Yhtymävaltuusto valitsee puolestaan yhtymähallituksen, johon kuuluu yhdeksän jäsentä ja jokaisesta jäsenkunnasta vähintään yksi edustaja.

Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Yhtymähallituksen alaisuudessa toimii kuntayhtymän johtaja/rehtori, joka vastaa kuntayhtymän toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa. Lisäksi yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan, jossa on seitsemän jäsentä, vähintään yksi jäsen joka jäsenkunnasta.

Kuntayhtymävaltuusto

Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi valittiin Eero Ahvenniemi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Heiti Kesa ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Marko Timo.

Alajärvi

Valtuutettu

Jaana Koivukoski
Kantokoski Pirjo
Rentola Pentti
Ahopelto Siiri

Varavaltuutettu

Maria Avernajov
Kangastie Jukka
Hautakangas Anu
Mäkitalo Martti

Lappajärvi

Valtuutettu

Ahvenniemi Eero, pj
Angervisto Raimo
Viinamäki Tuija
Karlström Sari

Varavaltuutettu

Lammi Pirkko
Keskinen Pekka
Hernesniemi Mari
Etelämäki Matti

Evijärvi

Valtuutettu

Mäkelä Ann-Helen
Jokela Tarja
Mäkinen Johannes
Hanhikoski Pauli

Varavaltuutettu

Mäkelä Sebastian
Vesala Pertti
Pietilä Mirva
Takamaa Mari

Vimpeli

Valtuutettu

Timo Marko, 2. varapj.
Uitto-Kohonen Teija
Hyyppä Esko
Rantalahti Mikko

Varavaltuutettu

Yliahtela Mari
Vesala Timo
Anttila Atro
Kaunisto Mari

Kauhava

Valtuutettu

Korkealaakso Heikki
Kesa Heiti, 1. varapj.
Malinen Tanja
Mattila Marita

Varavaltuutettu

Asuinmaa Antti
Puronvarsi Martti
Kunnari Leena
Sui-Tuomaala Hannele

Alavus

Valtuutettu

Kallioniemi Tapio
Tupamäki Aimo
Mäkelä Heikki
Vanha-aho Matti

Varavaltuutettu

Ylinen Markku
Vuorela Aki
Lamminmäki Risto
Ylimäki Tarja

Kuntayhtymähallitus

Jäsen

Pentti Rentola (pj)
Pauli Hanhikoski (1. varapj)
Lea Korpi (2. varapj)
Pirjo Kantokoski
Marja-Leena Laakso
Juhani Laasanen
Maria Viita-aho-Tohni
Heikki Hakala
Toni Juurakko

Varajäsen

Marjo Jokela
Mari Takamaa
Tanja Malinen
Kristiina Järnefelt
Anita Ammesmäki
Seija Autio
Ville Ala-aho
Aulikki Salo
Tiina Asuinmaa

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakuntaan valittiin valtuuston toimikaudeksi 2021-2025:

Jäsen

Heikki Korkealaakso, pj.
Siiri Ahopelto, varapj.
Pauli Pitkäkangas
Mari Yliahtela
Arvi Kangastie
Tanja Pääkkö
Ann-Helen Mäkelä

Varajäsen

Marita Mattila
Martti Mäkitalo
Veikko Timonen
Ari Matintupa
Irma Laakso
Jukka Ketola
Asko Latukka

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Sidonnaisuusrekisteri

Henkilötietojen käsittely

Lisätään myöhemmin.