Siirry sisältöön

Ekologisuus on JAMIlla arkea

JAMIlla toteutetaan kestävää kehitystä läpileikkaavana teemana kaikessa koulutuksessa ja muissa toiminnoissa. Järviseudun koulutuskuntayhtymällä on ollut vuodesta 2011 lähtien laatu- ja ympäristösertifikaatti, joka kattaa kaikkien yksiköiden lisäksi myös opetuspuutarhan ja -maatilan toiminnot. JAMIn voimassa oleva ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita jatkuvan parantamisen mallilla. Tärkein tavoitteemme on kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä, jotka ottavat huomioon ympäristönäkökohdat niin omassa arjessaan kuin työpaikoilla. Kestävä kehitys on keskeinen osa tutkintojen ja koulutusten osaamistavoitteita.

Tavoitteemme on tiedon ja taitojen antamisen lisäksi noudattaa toiminnassamme periaatteita ja malleja, jotka luovat positiivisen asenteen ympäristöstä huolehtimiseen ja kannustavat kestävän kehityksen periaatteiden vaalimiseen niin opiskelijoiden, työntekijöiden kuin kanssamme yhteistyötä tekevien sidosryhmien kanssa toimittaessa.

Tavoitteellista kehittämistä

JAMI noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita säästämällä energiaa, tekemällä vastuullisia hankintoja, parantamalla ihmisten ja eläinten hyvinvointia, edistämällä ilmastoviisasta kasvihuonetuotantoa ja maataloutta sekä lisäämällä tietoa ja parantamalla ympäristöasenteita. Tavoitteet on listattu JAMIn ympäristöjärjestelmän kehittämisohjelmaan, johon on kirjattu toimenpiteet ja mittarit tavoitteiden toteutumisen seurantaan.

JAMIlla on ympäristövastaava ja ekotiimi, jotka huolehtivat kestävän kehityksen ja ympäristöjärjestelmän tavoitteiden saavuttamisesta. Jamin luonto- ja ympäristöalan koulutus tukee kestävän kehityksen toimintaa ja toimii operatiivisella tasolla aktiivisesti koko talossa. Opiskelijat on sitoutettu vahvasti myös kehittämistyöhön.

Kestävä kehitys Jamissa kaavio