Siirry sisältöön

Luonto- ja ympäristöalalla tarvitaan kestävyyden osaajia

Jamissa voi kouluttautua luonto-ohjaajaksi tai ympäristönhoitajaksi tai -huoltajaksi. Alalta löytyy monia työllistymisvaihtoehtoja. Luonto- ja ympäristöalalla keskiössä ovat kestävä kehitys, luonnon tuntemus ja erilaisista ympäristöistä huolehtiminen.

Luonto-ohjaaja voi työskennellä ympäristökasvatuksen tehtävissä tai ohjelmapalveluiden parissa vaikkapa matkailualalla. Opiskelija voi suuntautua opinnoissaan myös luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden tuottamiseen, eli Green care -toimintaan. Luonto-ohjaus toimii monilla aloilla työkaluna asiakkaiden kanssa toimimisen tukena. Luonnontuntemusta tai tietoa ei opiskelijalla tarvitse olla ennakkoon, kiinnostus alaan riittää.

– Opiskelussa ilmapiiri on innostava ja opiskelutyyli ideoiva. Olemme lähellä luontoa, joten luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavat myös meihin, luonto- ja ympäristöalan opettaja Heli Hämäläinen sanoo.

– Ympäristönhoitaja voi työskennellä luonnon ympäristössä tai rakennetuissa ympäristöissä, kuten matkailualueilla huoltamassa ja hoitamassa infraa tai suunnittelemassa esimerkiksi opastuksia ja kylttiasioita. Ympäristönhoitaja auttaa ulkoilu- ja matkailualueiden rakenteiden kehittämisessä. Lähijaksoilla näemme paljon erilaisia luontokohteita ja retkeilemme tutustuen monipuolisesti luonnon ympäristöihin sekä rakennettuun ympäristöön, vierailemme kierrätys- ja jätekeskuksissa sekä teemme vieraslajitorjuntaa, hän jatkaa.

Työtehtäviä monissa yrityksissä

Ympäristöalan työtehtäviä on usein piilossa yrityksissä. Ala on laaja, ja koko ajan kasvavat vaatimukset yritysmaailman vastuulliseen toimintaan tuovat alalle osaajatarvetta. Kouluttautua voi myös oman yrityksen tarpeisiin.

– Kyllä jokaiseen yritykseen käytännössä tarvittaisiin ympäristöasioiden osaaja. Tällainen henkilö hahmottaa, mitä kaikkea ympäristövastuuseen kuuluu, ja miten toimenpiteet esimerkiksi materiaali- ja jätehuollossa järkevästi toteutetaan. Ympäristöalan koulutus opettaa olemaan resurssiviisas. Ympäristöalan opiskelu kannattaa, jos haluaa olla säästeliäs, Heli Hämäläinen kiteyttää.

Geoparkista lisää mahdollisuuksia

Kraatterijärvi Geoparkin toteutuminen Järviseudun alueella parantaa edelleen alan työllistymismahdollisuuksia.

– Meillä on aivan huikeat oppimisympäristöt alueella: ihan oikea Geopark, missä voimme opiskella. Geopark tarjoaa toiminta-alustan alan yrittäjyydelle, ja palvelutuotantoon tarvitaan niin luonto-ohjaajia kuin ympäristönhoitajiakin. Tietenkin Geopark liittyy olennaistesti myös matkailuun, alat tukevat hyvin toisiaan, Heli Hämäläinen toteaa.

– Ohjelmapalveluiden kysyntä varmasti tulee kasvamaan. Tarvitaan niin suomenkielistä kuin kansainvälistä opastusta. Myös välinevuokraukselle tulee olemaan kysyntää, vaikkapa melontavälineistöä, retkeilyvälineitä ja polkupyöriä vuokrataan. Ja ihan tavallinen onkiminenkin voi olla matkailijan mielestä kiinnostavaa, Heli Hämäläinen listaa.

Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja on omasta mielikuvituksesta kiinni, mitä kaikkea toimintaa voi kehittää Geoparkin ympärille.

– Tärkeä osa-alue Geoparkin toiminnassa on jätteiden kierrätys ja lajittelu. Neuvontaa ja opastusta tähän liittyen tarvitaan myös kohteille. Ympäristönhuoltaja voi tehdä tällaisia kartoituksia. Ympäristönhoitaja puolestaan rakentaa ja kunnostaa Geoparkin ja matkailualueiden infraa sekä ympäristöjä, jotta matkailu on turvallista ja kestävää. Luonto-ohjaaja voi toimia oppaana ja etenkin luonto-oppaana Geoparkin alueella ja tietenkin missä tahansa luontokohteessa, Hämäläinen toteaa.

– Meidän täytyy pitää Suomen luonnosta huolta, ja hoitaa sitä järkevästi ja kestävästi. Kun alueelle tulee monenlaisia matkailijoita, on otettava huomioon, etteivät kaikki tiedä, miten luonnossa käyttäydytään. Kansainvälisille turisteille voi olla vierasta roskien lajittelu tai jokaisenoikeudet (ent. jokamiehenoikeus). Kestävän matkailun opiskelu kuuluu luonto-ohjaajien tutkintoon ja tätä opetetaan myös matkailualan perustutkinnossa, joka meillä alkaa syksyllä uutena Jamissa, Heli Hämäläinen kertoo.

Jo nyt kevään aikana aloitellaan matkailualaan liittyvällä Opastuspalvelut tutkinnonosalla, jonka laajuus on 25 osaamispistettä. Se keskittyy Aalto-teemaopastuksiin syksyllä järjestettävän Aalto-viikon tiimoilta, mutta jatkossa sen voi opiskella osana matkailualan perustutkintoa.

Joustava opetus sopii moneen tilanteeseen

Jamissa luonto- ja ympäristöalan koulutusta järjestetään ainoastaan monimuotona. Monimuoto-opiskelu tarkoittaa tiettyjä lähiopetusjaksoja lukuvuoden aikana ja muuten itsenäistä opiskelua oppimistehtäviä tekemällä tai työskentelyä työpaikoilla. Suoraan peruskoulusta ei voi tulla opiskelemaan monimuotona, vaan joku koulutus tarvitaan pohjalle.

Muut uutiset