Siirry sisältöön

JAMI rekrytoi opettajia Lappajärvelle ja Vimpeliin!

Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee
PÄÄTOIMISTA KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN OSAAMISALAN TUNTIOPETTAJAA
vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Työtehtäviin kuuluu kone- ja tuotantotekniikan osaamisalan perustutkinnon ammattiaineiden ja
yhteisten aineiden opetus sekä opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen. Opettajan tehtävään kuuluu
lisäksi mm. työelämäyhteistyötä, oppimisen ja osaamisen arviointia, dokumentointia sekä
henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteutusta.

Arvostamme monipuolisia alan taitoja ja kokemusta verkko-opetuksesta. Kiinnostus erilaisten
oppimisympäristöjen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen katsotaan eduksi. Työ edellyttää
opiskelijalähtöistä työskentelyä ja ohjausosaamista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun
opetushenkilöstön kanssa, joten yhteistyö- ja tiimitaidot ovat keskeisessä asemassa työssä
pärjäämisessä. Arvostamme aikaisempaa ammatillisen koulutuksen opetuskokemusta.

Työpiste sijaitsee Vimpelin toimipisteessä, mutta voi sisältää liikkumista eri yksiköiden välillä.

Tehtävien täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kone- ja tuotantotekniikan opettajalta
edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, työkokemusta opetettavasta alasta sekä
ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1150/2017 mukaan. Palkkaus ja palvelussuhteiden
ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n vuosityöaikajärjestelmän mukaisesti. Ennen tehtävän
vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 edellyttämä
rikostaustaote. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös muun koulutuksen tai
kokemuksen omaavat henkilöt huomioidaan hakijoina.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 12.6.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: info@jamin.fi,
viestin otsikoksi ”Kone- ja tuotantotekniikan opettaja”. Työhaastattelut sopimuksen mukaan,
13.6.2023.


Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee
PÄÄTOIMISTA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OSAAMISALAN TUNTIOPETTAJAA
vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Työtehtäviin kuuluu sähköasentajan ja automaatioasentajan perustutkinnon ammattiaineiden ja
yhteisten aineiden opetus sekä opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen. Opettajan tehtävään kuuluu
lisäksi mm. työelämäyhteistyötä, oppimisen ja osaamisen arviointia, dokumentointia sekä
henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteutusta.

Arvostamme monipuolisia alan taitoja ja kokemusta verkko-opetuksesta. Kiinnostus erilaisten
oppimisympäristöjen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen katsotaan eduksi. Työ edellyttää
opiskelijalähtöistä työskentelyä ja ohjausosaamista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun
opetushenkilöstön kanssa, joten yhteistyö- ja tiimitaidot ovat keskeisessä asemassa työssä
pärjäämisessä. Arvostamme aikaisempaa ammatillisen koulutuksen opetuskokemusta.

Työpiste sijaitsee Lappajärven toimipisteessä, mutta voi sisältää liikkumista eri yksiköiden välillä.

Tehtävien täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Sähkö- ja automaatiotekniikan
opettajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, työkokemusta opetettavasta alasta sekä
ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1150/2017 mukaan. Palkkaus ja palvelussuhteiden
ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n vuosityöaikajärjestelmän mukaisesti. Ennen tehtävän
vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 edellyttämä
rikostaustaote. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös muun koulutuksen tai
kokemuksen omaavat henkilöt huomioidaan hakijoina.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 12.6.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: info@jamin.fi,
viestin otsikoksi ”Sähkö- ja automaatiotekniikan opettaja”. Työhaastattelut sopimuksen mukaan,
13.6.2023.


Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee
KAHTA PÄÄTOIMISTA AUTOTEKNIIKAN OSAAMISALAN TUNTIOPETTAJAA
vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Työtehtäviin kuuluu automekaanikon perustutkinnon ammattiaineiden ja yhteisten aineiden opetus
sekä opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen. Opettajan tehtävään kuuluu lisäksi mm.
työelämäyhteistyötä, oppimisen ja osaamisen arviointia, dokumentointia sekä henkilökohtaisten
oppimispolkujen suunnittelua ja toteutusta.

Arvostamme monipuolisia autoalan taitoja ja kokemusta verkko-opetuksesta. Kiinnostus erilaisten
oppimisympäristöjen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen katsotaan eduksi. Työ edellyttää
opiskelijalähtöistä työskentelyä ja ohjausosaamista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun
opetushenkilöstön kanssa, joten yhteistyö- ja tiimitaidot ovat keskeisessä asemassa työssä
pärjäämisessä. Arvostamme aikaisempaa ammatillisen koulutuksen opetuskokemusta.

Työpiste sijaitsee Lappajärven toimipisteessä, mutta voi sisältää liikkumista eri yksiköiden välillä.

Tehtävien täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Autotekniikan opettajalta
edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, työkokemusta opetettavasta alasta sekä
ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1150/2017 mukaan. Palkkaus ja palvelussuhteiden
ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n vuosityöaikajärjestelmän mukaisesti. Ennen tehtävän
vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 edellyttämä
rikostaustaote. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös muun koulutuksen tai
kokemuksen omaavat henkilöt huomioidaan hakijoina.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 12.6.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: info@jamin.fi,
viestin otsikoksi ”Autotekniikan opettaja”. Työhaastattelut sopimuksen mukaan, 13.6.2023.

Lisätietoja tehtävistä antaa

Ilkka Ylinen

Koulutusalajohtaja (Tekniikan alat, palvelualat)
Lappajärven ja Vimpelin toimipisteet
Puh. 0444657165
ilkka.ylinen@jamin.fi

Muut uutiset