Siirry sisältöön

JAMI rekrytoi Kurejoella!

Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee Kurejoen toimipisteeseen

MAATALOUSALAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Työtehtäviin kuuluu maatalousalan perustutkinnon ammattiaineiden opetus sekä opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen. Opettajan tehtävään kuuluu lisäksi mm. työelämäyhteistyötä, oppimisen ja osaamisen arviointia, dokumentointia sekä henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteutusta. Opetus sisältää teoriaopetusta lähiopetuksena ja verkko-oppimisympäristössä sekä käytännön töiden opetusta oppilaitoksen maatilalla ja opiskelijoiden työelämäjaksoilla. Työ edellyttää vahvaa ja monipuolista käytännön maatilan töiden osaamista.

Arvostamme monipuolista kotieläin- ja kasvituotannon tuntemusta. Kiinnostus oppilaitosmaatilan ja työelämäyhteistyön kehittämiseen katsotaan eduksi. Työ edellyttää opiskelijalähtöistä työskentelyä ja ohjausosaamista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa, joten yhteistyö- ja tiimitaidot ovat keskeisessä asemassa työssä pärjäämisessä. Arvostamme aikaisempaa ammatillisen koulutuksen opetuskokemusta.

Työpiste sijaitsee Kurejoen toimipisteessä. Työ edellyttää ajokorttia. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, työkokemusta opetettavasta alasta sekä ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1150/2017 mukaan. Palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n vuosityöaikajärjestelmän mukaisesti. Ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa myös muun koulutuksen tai kokemuksen omaavat henkilöt huomioidaan hakijoina.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 15.3.2023 mennessä osoitteeseen: info@jamin.fi, viestin otsikoksi ”Maatalousalan opettaja”.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Muut uutiset