Siirry sisältöön

JAMI rekrytoi Alajärvellä!

Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee

PÄÄTOIMISTA LIIKETOIMINNAN TUNTIOPETTAJAA

määräaikaisen virkasuhteeseen 1.8.2024 – 31.7.2025.

Työtehtäviin kuuluu liiketoiminnan perustutkinnon ammattiaineiden ja yhteisten aineiden opetus sekä opiskelijoiden oppimisen ohjaaminen. Opettajan tehtävään kuuluu lisäksi mm. työelämäyhteistyötä, oppimisen ja osaamisen arviointia, dokumentointia sekä henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteutusta.

Arvostamme monipuolisia TVT-taitoja ja kokemusta verkko-opetuksesta. Kiinnostus erilaisten oppimisympäristöjen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen katsotaan eduksi. Työ edellyttää opiskelijalähtöistä työskentelyä ja ohjausosaamista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa, joten yhteistyö- ja tiimitaidot ovat keskeisessä asemassa työssä pärjäämisessä.  Arvostamme aikaisempaa ammatillisen koulutuksen opetuskokemusta.

Työpiste sijaitsee Alajärven toimipisteessä, mutta liikkuminen yksiköiden välillä edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Opetusta on sekä Alajärven että Alavuden toimipisteissä viikoittain.

Tehtävien täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Liiketoiminnan opettajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, työkokemusta opetettavasta alasta sekä ammatillisen opettajan kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1150/2017 mukaan. Palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n vuosityöaikajärjestelmän mukaisesti. Ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote.

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 24.5.2024 mennessä osoitteeseen: info@jamin.fi, viestin otsikoksi ”Liiketoiminnan opettaja”.

Tiedustelut:

Koulutusalajohtaja Marko Noronen, marko.noronen@jamin.fi / 040 481 4132

Muut uutiset