Siirry sisältöön

JAMI rekrytoi!

Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee

ASUNTOLANHOITAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan, kokoaikaiseen toimeen 1.2.2024 lukien tai sopimuksen mukaan.

Asuntolanhoitajan tehtäviin kuuluu opiskelijamajoituksen järjestäminen ja valvominen sekä vapaa-ajan toiminnan järjestäminen Järviseudun ammatti-instituutin opiskelija-asuntoloissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu avustaa opiskelijoita tarvittaessa erilaisissa majoitukseen tai opiskeluun liittyvissä asiointitilanteissa.

Pätevyysvaatimuksena on toisen asteen ammatillinen perustutkinto soveltuvalta alalta. Tehtävä edellyttää työskentelyä myös iltaisin ja viikonloppuisin, kykyä joustavaan ja ripeään toimintaan ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä. Asuntolanhoitajan tehtäviin sisältyy myös asuntolan pienimuotoisia huolto- ja kunnossapitotöitä.

Edellytämme tehtävien hoidossa kykyä toimia monikulttuurisessa työympäristössä hyvien tapojen ja hyväksyttyjen normien mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta tulee toimittaa 30 pv:n kuluessa valinnasta. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Palkka määräytyy soveltuvin osin KVTES:n hinnoittelutunnuksen 05KOU060 mukaan. Tehtävien täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme työntekijöillemme työsuhde-etuina mm. liikunta- kulttuuriedun/hierontaedun valinnan mukaan.

Hakemus ja CV tulee lähettää 10.1.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostilla info@jamin.fi
Viitteeksi: ”Asuntolanhoitaja”. Työn suorittamispaikka on Järviseudun koulutuskuntayhtymän
alue, Lappajärven, Vimpelin ja Kurejoen toimipisteet.

Lisätietoja: vko 1. alk. koulutusalajohtaja Ilkka Ylinen, p. 044-4657 165, koulutusalajohtaja
Risto Riihimäki p. 040-545 1860.


Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee

KIINTEISTÖNHOITAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan, kokoaikaiseen toimeen 1.2.2024 lukien tai sopimuksen mukaan.

Kiinteistönhoidon tarkoituksena on pitää kuntayhtymän rakennukset ja piha-alueet ajanmukaisessa kunnossa huomioon ottaen työturvallisuus ja viihtyisyys. Rakennusten kunnostustarpeista on laadittu kuntokartoituksen yhteydessä kiireellisyysjärjestys sekä elinkaarianalyysi, joita hyödyntäen varataan vuosittain määrärahat korjauksia varten.

Kuntayhtymällä on kolme kiinteää toimipistettä, joista kaksi laajahkoa kokonaisuutta.
Tehtävän hoitaminen edellyttää ammatillisen perustutkintokoulutuksen suorittamista tehtävää
vastaavalta alalta tai vastaavaa työkokemusta. Tehtävä edellyttää mahdollisuutta työskennellä
päivystysvuoroina myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta tulee toimittaa 30 pv:n kuluessa valinnasta. Edellytämme tehtävien hoidossa kykyä toimia monikulttuurisessa työympäristössä hyvien tapojen ja hyväksyttyjen normien mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme työntekijöillemme työsuhde-etuina mm. liikunta- kulttuuriedun/hierontaedun valinnan mukaan.

Hakemus ja CV tulee lähettää 10.1.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostilla info@jamin.fi Viitteeksi: ”Kiinteistönhoitaja”. Työn suorittamispaikka on Järviseudun koulutuskuntayhtymän alue, Lappajärven, Alajärven ja Kurejoen toimipisteet.

Lisätietoja vko 1 alk. kiinteistöesihenkilö Jouni Pohjoisaho, p. 044-4657 121.


Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee Lappajärven toimipisteeseen osaavaa

LAITOSHUOLTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan, osa-aikaiseen (80%) toimeen 1.2.2024 lukien tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän sijoituspaikkana on Järviseudun ammatti-instituutin Lappajärven toimipiste. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset siivoustehtävät ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa on luokkatiloja, toimistotiloja sekä opiskelijoiden työsaleja. Työ on pääosin päivittäistä ylläpitosiivousta, perussiivoukset ajoittuvat vuosittain alkukesään. Pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan koulutus tai muu vastaava tutkinto.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta 30 pv:n kuluessa valinnasta. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävien täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme työntekijöillemme työsuhde-etuina mm. liikunta- kulttuuriedun/hierontaedun valinnan mukaan.

Hakemus ja CV tulee lähettää 10.1.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen info@jamin.fi. Viitteeksi: ”Laitoshuoltaja”.

Lisätietoja: 27.-29.12.2023 ja 4.-5.1.2024 johtaja/rehtori Anu Raudasoja, p. 040-6877 548.


Järviseudun koulutuskuntayhtymä hakee Kurejoen toimipisteeseen osaavaa

RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevaan, kokoaikaiseen toimeen 1.2.2024 lukien tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän sijoituspaikkana on Järviseudun ammatti-instituutin Kurejoen toimipisteen suurkeittiö. Pätevyysvaatimuksena on suurtalouskokin tai ravitsemistyöntekijän koulutus tai muu vastaava osaaminen. Työntekijältä edellytetään hyvää keittotaitoa, suurtalouskoneiden ja- laitteiden hallintaa sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Edellytämme tehtävien hoidossa kykyä toimia monikulttuurisessa työympäristössä hyvien tapojen ja hyväksyttyjen normien mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ja hygieniaosaamistodistus. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta tulee toimittaa 30 pv:n kuluessa valinnasta. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävien täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme työntekijöillemme työsuhde-etuina mm. liikunta- kulttuuriedun/hierontaedun valinnan mukaan.

Hakemus ja CV tulee lähettää 10.1.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostilla paivi.lautamaja@jamin.fi. Viitteeksi: ”Ravitsemistyöntekijä Kurejoki.”

Lisätietoja: vko 1. alk. ruokapalveluesihenkilö Päivi Lautamaja, p. 044-4657 138 tai paivi.lautamaja@jamin.fi.

Muut uutiset