Siirry sisältöön

Matkailun parissa työskentelevät edistävät alueen vetovoimaa

Matkailualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä. Hän toimii yhteiskuntavastuullisesti ja osaa palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti. Lisäksi hän hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Perustutkinnossa voi erikoistua matkapalvelujen myynnin tai ohjelmapalvelujen toteuttamisen erilaisiin työtehtäviin. Tutkintonimikkeenä on matkailun asiakaspalvelija.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut matkailun asiakaspalvelija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä, valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, myynti- ja neuvontapisteissä, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai ohjelmapalveluyrityksissä.

Opiskelija suorittaa kaikille pakollisen tutkinnon osan matkailualan asiakaspalvelu (40osp). Valinnaiset tutkinnon osat koostuvat mm. matkailupalvelujen markkinointiviestinnästä, kokouspalveluista, opastuspalveluista sekä ohjelmapalveluiden toteuttamisesta. Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita myös yrityksessä toimimisen tutkinnon osan. Tämän lisäksi perustutkintoon kuuluu 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Oppilaitos toimii aktiivisesti alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä alueen matkailupalveluita tuottavien yritysten kanssa.

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Matkailualanperustutkinnosta voi jatkaa esimerkiksi matkailualan restonomiksi tai tradenomiksi.

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella tutkinnon seuraavissa toimipisteissä:

Voit opiskella meillä myös kaksoistutkinnon, mikä tarkoittaa ylioppilastutkinnon suorittamista ammatillisten opintojen ohella. Alajärven lukio sijaitsee kivenheiton päässä Alajärven toimipisteestä.

Tutkinnon toteutustavat

Tapoja opiskella merkonomiksi on monia – valitse jokin näistä tai yhdistele tarpeidesi mukaan:

Lähiopetus

Monimuoto-opetus

Oppisopimus

Opintojen kesto

Koulutus kestää 2–3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi.

Tutkinnon rakenne

Matkailualan asiakaspalvelu 40osp

Kokouspalvelut 15 osp
Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp
Opastuspalvelut 25 osp
Ohjelmapalvelujen toteuttaminen 30 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Jenni Hyyppä

Tutkintovastaava, opettaja
Matkailualan perustutkinto
Puh. 0405538197
jenni.hyyppa@jamin.fi

Hae opiskelijaksi

Tutkintoon on jatkuva haku.

Linkit