Siirry sisältöön

Eväitä vihreään siirtymään JAMIn luonto- ja ympäristöalan opinnoista

Nykyajan työelämä ja muuttuva maailma edellyttävät jatkuvaa oppimista. ELY-keskuksen määritelmän mukaan jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Jatkuvan oppimisen uudistus sisältyy Suomen hallitusohjelmaan ja sen toteutus jatkuu yli nykyisen hallituskauden. (https://www.ely-keskus.fi/jatkuva-oppiminen)

JAMI tarjoaa monin tavoin eväitä jatkuvaan oppimiseen. Tarjolla olevien tuotteistettujen tutkinnon osakoulutusten lisäksi perustutkinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Esimerkiksi luonto- ja ympäristöalan perusopintojen tutkinnon osista löytyy lukuisia kokonaisuuksia vihreän siirtymän edellyttämien taitojen ja tietojen opiskeluun.

– Hyviä tutkinnon osia ovat esimerkiksi Ilmastovastuullinen toiminta, Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen tai miksei vaikka Ympäristöviestintä, listaa luonto- ja ympäristöalan opettaja Heli Hämäläinen.

– Toki joissakin tutkinnon osissa on ammattitaitovaatimuksia tai ainakin jotain pohjatietoa asioista pitää olla kertynyt. Matalan kynnyksen tutkinnon osiakin on tarjolla. Hyvä esimerkki tällaisesta tutkinnon osasta on Vieraslajitorjunta. Jokainen voi törmätä vieraslajeihin arjessaan. Vieraslajit ovat ongelmallisia ja haitallisia, opinnoissa niitä sitten opetellaan järkevästi hävittämään, hän lisää.

Taitoja voi tarvita niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

Lähemmäs luontoa ja omavaraisuutta

Vihreän siirtymän myötä jokaisen on hyvä pohdiskella omaa arkea kohti kestävämpiä valintoja. JAMIssa tunnistetaan, että tällä hetkellä kysyttyjä ovat omavaraisuuteen liittyvät kurssit, myös erilaiset perinnetaidot kiinnostavat ihmisiä. Näitä tulisikin vaalia.

– Kotitarveviljelyn tutkinnon osakoulutuksemme on ollut kysytty. Samoin Green Care -opinnot, joissa opiskellaan luonto-, puutarha- ja eläinavusteista toimintaa. Tutkinnon osan myötä voi saada ideaa oman yrityksen luontolähtöiseen hyvinvointitoimintaan tai muuten työssä jaksamiseen tai työyhteisön hyvinvoinnin kasvattamiseen.

Kestävän kehityksen osaamista

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa kaiken lähtökohtana on kestävyys. Myös kiertotalous on keskeinen aihekokonaisuus.

– Opinnoissa pohditaan monin eri tavoin asioita näistä näkökulmista, ja miten esimerkiksi kiertotaloutta olisi hyvä yritystoiminnassa toteuttaa. Käytännössä Agenda 2030 -tavoitteet tulevat kaikki käsiteltyä opintojen aikana, Heli Hämäläinen kertoo.

Vaikka tutkintoon asti

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta voi valmistua JAMIssa luonto-ohjaajaksi, ympäristönhoitajaksi tai -huoltajaksi. Tutkinto on tarjolla monimuotototeutuksena.

– Kyllähän tutkinnon osista voi lopulta koostaa vaikka koko tutkinnon. JAMIssa hyvin monenlaiset opintopolut ovat mahdollisia ja räätälöitävissä opiskelijan tilanteen mukaan. Osaaminen todennetaan tutkinnon osissa näytöin ja toivottavasti aina kun mahdollista työpaikalla kyseistä työtä tekemällä, Heli Hämäläinen toteaa.

Ympäristönhoitaja- ja -huoltaja ovat luonnon, ympäristön ja kestävän kehityksen asiantuntijoita. Heitä tarvitaan yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä. Ympäristönhoitaja työskentelee usein käytännön työssä ympäristön- ja luonnonhoidollisissa tehtävissä tai vieraslajien asiantuntijana. Ympäristönhoitajan työpaikka voi löytyä esimerkiksi vesi- tai jätehuollosta tai yritysten ympäristöosaamista vaativista tehtävistä vaikkapa matkailualalta. Luonto-ohjaajat toimivat ympäristökasvatuksen tehtävissä ja ohjaavat luonnossa erilaisia ryhmiä. 

Kaikki tutkinnon osat kuvauksineen löytyvät Opintopolusta.

Lisätietoja toteutuksista:

Heli Hämäläinen

Tutkintovastaava, opettaja
Ympäristöalan perustutkinto
Puh. 040 0454 098
heli.hamalainen@jamin.fi

MIKÄ ON VIHREÄ SIIRTYMÄ?

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

Yrityksissä, teollisuudessa tai vaikkapa kunnassa vihreä siirtymä voi tarkoittaa esimerkiksi investointeja puhtaaseen energiantuotantoon, kiertotalousratkaisuihin ja vetyteknologiaan, ja erilaisten uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa. Eri toimialojen laatimat vähähiilitiekartat ja kestävyysstrategiat ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Arjessa vihreä siirtymä tarkoittaa esimerkiksi fossiilisesta öljylämmityksestä luopumista ja sähköautoon vaihtamista – ja yhteiskunnan tasolla näihin erilaisia kannusteita ja tukia sekä siirtymää tukevaa lainsäädäntöä. Vihreä siirtymä on myös ajatusmalliemme ja kulutustottumustemme kyseenalaistamista: voisimmeko käyttää esimerkiksi vähemmän sähköä? Olisimmeko valmiita maksamaan lähellä valmistetuista ja vähän päästöjä tuottavista tuotteista enemmän?

Lähde: Ympäristöministeriö, www.ym.fi

Muut uutiset