Siirry sisältöön

Yhteistyötä monella tasolla

Järviseudun koulutuskuntayhtymän päätoiminta-alueella on varsin laaja teollisuuskeskittymä. Tähän kuuluu Suomen suurin alumiinialan yritysten yhteistyöverkosto, laajasti muuta metalli- ja konepajateollisuutta sekä rakennustuoteteollisuutta. 150-vuotis taivaltaan juuri juhlinut Alajärvi on Järviseudun alueen kaupan keskittymä. Toimimme myös Alavudella, jossa Tuurin kauppakeskus on alueen merkittävin työllistäjä. Tällä hetkellä Suomen nauttiessa noususuhdanteesta kaikilla noilla toimialoilla ja alueilla on työvoimapulaa, johon oppilaitoksena pyrimme vastaamaan käytettävissä olevin keinoin. Päätehtävämme on kouluttaa ammatillisia osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin. Olemme viime viikkoina saaneet varsin runsaasti positiivista julkisuutta eri medioissa (HS, Yleisradio, Ilkka) erityisesti venäläisopiskelijoiden tiimoilta. Yritysten menestyksen yksi avaintekijä on osaavan työvoiman saanti. Meillä on jo 15 vuoden perinne yhteistyöstä Venäjän Karjalan suuntaan ja hyvät kokemukset venäläisopiskelijoista. Useat opiskelijat ovat iältään ja taustaltaan sellaisia, joita yrityksissä arvostetaan, he valmistuvat ammattiin nopeasti ja työllistyvät nopeasti ja haluavat jäädä alueelle töihin. Opiskelijoissamme on myös paljon perheellisiä ja kaiken kaikkiaan viime vuoden aikana opiskelijoidemme mukana alueelle on muuttanut 21 alaikäistä lasta. Alueilla, joissa väestö vähenee ja syntyvyys on pienentynyt, tämä nähtäneen varsin positiivisena seikkana. Pidämme tätä yhteistyötä Venäjän suuntaan varsin tärkeänä taistelussa työvoimapulaa vastaan ja alueen elinvoimaisuuden turvaamisessa.

Yhteistyötä kehitetään entistä tiiviimmäksi elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä yhä suurempi osa oppimisesta tapahtuu yrityksissä. Tämä ei voi tarkoittaa sitä, että opiskelijat sysätään yritysten kontolle oman onnensa varassa. Kyse on yhteisestä haasteesta. Yhdessä elinkeinoelämän kanssa on rakennettava toimintamalleja, joiden kautta opiskelija voi saavuttaa opetussuunnitelman mukaisen ammatillisen osaamisen ja yritys saa tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Järviseudun koulutuskuntayhtymä sai OKM:n strategisen kehittämisen rahoitusta Teknologia-alan koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on siirtää kone- ja tuotantotekniikan opetus oppimisympäristöineen yritysten sisälle. Tällä hetkellä käymme neuvotteluja eri yritysten kanssa siitä, mihin mitäkin oppimisympäristöjä viedään, mitkä ovat yhteiset pelisäännöt, missä yrityksessä voi oppia mitäkin, mitkä ovat työpaikkaohjaajien roolit, mitkä opettajiemme ja kouluttajiemme. Tarvitsemme varmasti myös ns. opiskelijapajan, missä opiskellaan ihan rauhassa perusasioita. Ammatillisella opetuksella on kuitenkin varsin selvä päämäärä; saavuttaa sellainen ammatillinen osaaminen, jolla työpaikan tai jatko-opintojen ovet avautuvat. Mitä tiiviimmässä yhteistyössä olemme yritysten kanssa, sitä paremmin tuo päämäärä saavutetaan. Usein puhutaan siitä, että palataanko takaisin aikaan, jolloin isoilla teollisuusyrityksillä oli omat oppilaitoksensa, joiden kautta he kouluttivat työntekijänsä. Kieltämättä nykyisissä ajatuksissa on samankaltaisuutta, mutta toiminta ei voi olla sidoksissa vain isoihin yrityksiin. Konseptin rakentaminen ei ole helppoa ja ei ole yleispätevää ratkaisua. Ratkaisut on haettava paikallisesti ja aidosti yhdessä yritysten kanssa suunnittelemalla.

Ammatillisen koulutuksen uudistus ohjaa myös kiinnittämään huomiota kiinteistöjen käyttöön, kun entistä suurempi osa oppimisesta tapahtuu yrityksissä. Tämä voi avata uusia yhteistyömahdollisuuksia yritysten ja toisten oppilaitosten kanssa. Järviseudun koulutuskuntayhtymän tiloissa Alajärvellä ”Kauppiksella” on vuokralla monenlaisia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus on käynnistynyt tiloissamme. Lappajärvellä yläkoulu on vuokrannut meiltä useita tiloja ja tänään alakoululaiset, yläkoululaiset ja lukiolaiset siirtyvät syömään kanssamme samaan ruokalaan.

SEDUn lähihoitajakoulutus jatkaa edelleen tiloissamme Lappajärvellä. Kurejoen toimipisteen osalta Ylikylän koulu toimii tiloissamme ja koululaiset ruokailevat ruokalassamme. Nämä kaikki tapaukset tehostavat tilojemme käyttöä, mutta erityisesti avaavat mahdollisuuksia uudenlaisen yhteistyön rakentamiseen eri oppilaitosten ja oppilaitostasojen välillä. Yhteistyö vastaa hämmästyttävän hyvin myös esimerkiksi perusasteen opetuksen uudistuneiden opetussuunnitelmien tavoitteisiin.

On helppoa jäädä valittelemaan tulorahoituksen pienentymistä ja sitä, että ennen oli paremmin. Yleensä ennen ei ole ollut paremmin, jos todella asioita mietitän. Rahoitusjärjestelmän muuttuminen ohjaa kiinnittämään huomiota hieman eri asioihin, kuin ennen. Nyt on myös asioita tehtävä hieman eri lailla, kuin ennen. Tämä voi johtaa kokonaisuuden kannalta aina parempiin tuloksiin, mutta muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä.

Muut rehtorin blogi