Siirry sisältöön

Jami on aktiivinen hanketoimija alueella. Hankkeiden avulla Jamissa on kehitetty oppimisympäristöjä ja koulutuksia sekä alueen elinkeinotoimintaa ja tehty laajaa verkostoyhteistyötä. Esimerkiksi Opetushallituksen rahoittamissa verkostohankkeissa on parannettu luonnonvara-alan vetovoimaa ja pitovoimaa sekä työturvallisuutta ja kehitetty verkko-opetusta ja digitaitoja yhdessä muiden oppilaitosten kanssa.

JAMIn opetusmaatila Alajärven Kurejoella uudistuu lähivuosina moderniksi JAMIn Farmiksi, joka palvelee oman opetuksen lisäksi tutkimusta, avaa mahdollisuuksia kehitys- ja innovaatiotoiminnalle ja tarjoaa uusia ansainta- ja yhteistyömahdollisuuksia alueen yrittäjille. Uudistussuunnitelmiin liittyy isoja investointeja, muun muassa robottiasemalla varustetun pihattohallin ja ratsastusmaneesin rakentaminen.

Uudistukset toteutetaan pala kerrallaan osahankkeina rahoitusratkaisujen myötä. Ensimmäisille hankkeille ollaan juuri hakemassa rahoitusta. Suunniteltu aikataulu on vuosina 2022–2025.

Näiltä sivuilta voit seurata suunnitelmien etenemistä. Lisätietoja hankkeista, aikatauluista ja kustannuksista on tulossa kevään aikana.

Seuraa ja tule mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden Farmia.

Tausta

Taustalla on tarve uudistaa nykyistä opetusmaatilaa ja samalla maatalousopetusta. Suunnitelma Farmista on syntynyt JAMIn ja Luonnonvarakeskuksen Tienviitat Järviseudun alueen maa- ja puutarhatalouden tulevaisuuteen -selvityshankkeen pohjalta. Hankkeessa on kuultu laajasti paikallisia yrittäjiä ja asiantuntijoita ja hyödynnetty tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä.  Lue hankkeesta ja artikkelimme hankkeen työpajasta.

Farmin taustalla on laaja asiantuntijoiden verkosto Lukesta sekä Seinäjoen ja Hämeen ammattikorkeakouluista. 

Tuottajille ja yritystoiminnasta kiinnostuneille

Uudistus on suunniteltu palvelemaan alueen maatalousyrittäjyyttä entistä monipuolisemmin. Alan osaajien kouluttamisen lisäksi JAMIn Farmi tarjoaa tietoa, tiloja ja työkaluja muun muassa markkinointiin ja tuotteiden jalostukseen. Tähän pilotoidaan uusia toimintamalleja, esimerkiksi liikkuvan teurastamon toimintamallia kehityshankkeella.

Farmi tulee tarjoamaan tulevaisuudessa puitteita muun muassa hevosalan yrittäjälle. Kuuntelemme mielellämme yrittäjien toiveita ja ideoita kaikenlaisesta hevosalan toiminnasta. Ota rohkeasti yhteyttä.

Uudistuva maatila

Maatilan uudistus on suunniteltu eläinten hyvinvointi edellä. Eläimet elävät uudistuvalla tilalla lajinomaista elämää pihatoissa ja ulkoilevat ympäri vuoden ja laiduntavat kesäisin. Hevosille jää käyttöön myös nykyinen, hyväkuntoinen karsinatalli. Vasikat kasvavat vierihoidossa. 

Navettauudistuksessa alustavan suunnittelun tukena ovat olleet muun muassa kokemukset oppilaitosten ja tutkimuslaitosten navetoista, Pro Agrian asiantuntijat sekä asiantuntija Jouni Pitkäranta.  

Ratsastusmaneesi 

Suunnitelmiin kuuluu maneesin rakentaminen nykyisten hevostarhojen läheisyyteen. Se tarjoaa puitteet alueen harrastajille, valmennuksille, kilpailuille ja Green Care -toiminnalle.  

Data, digitaalisuus ja tutkimus

Farmilla otetaan käyttöön uutta teknologiaa, jolla kerätään dataa eläimistä ja muualtakin tilalta. Tätä dataa jaetaan digitaalisella alustalla avoimesti muun muassa tutkimuksen ja opetuksen käyttöön.

Opetukseenkin tuodaan uutta teknologiaa. Esimerkiksi lehmän poi’itusta voidaan harjoitella tulevaisuudessa simulaattorin avulla.  

Teknologia mahdollistaa myös uudenlaisen tavan tarjota ihmisille tietoja ja elämyksiä. Esimerkiksi päiväkotiryhmä Helsingistä voi tehdä jatkossa virtuaalivierailun navettaan.   

JAMIn Farmi on tulevaisuudessa muun muassa tätä: 

 • uusi pihattohalli ja robottiasema 
 • pihattoinvestointeja 
 • dataa siirtävä tutkimus- ja opetusympäristö
 • ratsastusmaneesi 
 • pieneläinklinikka 
 • lähiruokamyymälä
 • juustola
 • uudet opetussimulaattorit 
 • ilmastoviisas tuotanto 
 • alkutuottajien virtuaalitehdas 
 • jatkojalostus 
 • pienten elintarvikeyritysten, ravintoloiden ja kuluttajien yhteistyö.