Siirry sisältöön

Matkailun parissa työskentelevät edistävät alueen vetovoimaa

Matkailualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä. Hän toimii yhteiskuntavastuullisesti ja osaa palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti. Lisäksi hän hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Opinnoissa suoritetaan kaikille pakollinen tutkinnon osa matkailualan asiakaspalvelu. Tämän jälkeen opiskelija valitsee, suuntautuuko hän matkailupalvelujen osaamisalalle vai matkailupalvelujen tuottajaksi.

Matkapalvelujen myynnin osaamisalan suorittanut matka-asiantuntija työskentelee valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä.

Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä.

Opintojen valinnaiset tutkinnon osat koostuvat matkailupalvelujen markkinointiviestinnästä, kokouspalveluista, opastuspalveluista sekä retki- ja luontoruokailupalveluista. Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita myös yrityksessä toimimisen tutkinnon osan. Tämän lisäksi perustutkintoon kuuluu 35 osp yhteisiä tutkinnon osia: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Matkailualanperustutkinnosta voi jatkaa esimerkiksi matkailualan restonomiksi tai tradenomiksi

Vaihtoehtoja opintojen toteutukseen

Voit opiskella tutkinnon seuraavissa toimipisteissä:

Voit opiskella meillä myös kaksoistutkinnon, mikä tarkoittaa ylioppilastutkinnon suorittamista ammatillisten opintojen ohella. Alajärven lukio sijaitsee kivenheiton päässä Alajärven toimipisteestä.

Tutkinnon toteutustavat

Tapoja opiskella merkonomiksi on monia – valitse jokin näistä tai yhdistele tarpeidesi mukaan:

Lähiopetus

Verkko-opetus

Monimuoto-opetus

Oppisopimus

Opintojen kesto

Koulutus kestää 2-3 vuotta riippuen taustakoulutuksestasi.

Tutkinnon rakenne

1. Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

2A. Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp

2B. Matkapalvelujen myynti, 40osp

Kokouspalvelut, 15 osp
Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
Opastuspalvelut, 25 osp
Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp
Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp] 

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 
Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti 
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
Taide ja luova ilmaisu 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp] 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp] 

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 
Työelämässä toimiminen 
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 
Kestävän kehityksen edistäminen 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp] 

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita 

Yhteyshenkilö tutkinnossa

Suvi Kohtala

Koulutusalajohtaja (Kauppa ja hallinto, ICT)
Alavuden ja Alajärven toimipisteet
Puh. 040 481 4132
suvi.kohtala@jamin.fi

Hae opiskelijaksi

Tutkinto tulee hakuun yhteishaussa 2024.

Linkit