Siirry sisältöön

Enemmän tekemistä, vähemmän istumista

Yhteishaku alkoi ja odotellaan kovasti uusia hakijoita. Olemme kovaa vauhtia muuttamassa opetustamme yhä käytännönläheisemmäksi painottaen käytännön taitojen ja osaamisen kasvattamista. Samalla tiivistämme yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Rakennamme myös siltaopintoja ammattikorkeakouluun ja haemme Jamin mallia.

Yhteistyötä teemme myös laajasti muiden ammatillisten kouluttajien kanssa. Toistakymmentä ammatillisen koulutuksen tarjoajaa lähtee nyt keväällä miettimään yhteisten tutkinnon osien yhteisiä verkkototeutuksia. Tavoite on, että näitä olisi käytettävissä jo ensi syksynä. Verkko-oppimisen kehittämistä käsitellään myös useammassa käynnistyneessä yhteishankkeessa, joissa on lukuisia toimijoita mukana.

Kaksoistutkinnon entistä toimivammasta toteutustavasta käytiin neuvotteluja kuluneellakin viikolla ja malli alkaa hahmottua. Malli rakentuu ajatukselle, jossa kaksoistutkinto-opiskelija on selkeästi tietyt jaksot lukiolla, jolloin meilläkin on enemmän teoriapainotteista opiskelua. Muulloin opiskelija opiskelee meillä ja suorittaa tietyt kurssit opiskelunsa aikana Nettilukiossa. Tämä helpottaa etenkin opiskelijan arkea.

Kuluneiden viikkojen aikana olen käynyt keskusteluja useamman ammattikorkeakoulun suuntaan siitä, miten voisimme parhaiten järjestää siltaopinnot ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Tämäkin malli alkaa selkeytyä. Tavoitteena on se, että opiskelija voi, niin halutessaan, meillä opiskellessaan suorittaa osan tutkinnostaan ammattikorkeakoulutasoisten kurssien kautta. Näin menetellessään hän voi nopeuttaa merkittävästi jatko-opintojaan ja jopa varmistaa jatko-opiskelupaikkansa vielä meillä opiskellessaan. Tavoittelemme selkeää mallia, josta opiskelija, Jami, AMK ja työnantajat hyötyvät. Uskon, että toimintamalleja kehittämällä, voimme rakentaa eräänlaisen ohituskaistan, joka mahdollistaa opiskelijalle nopeimman siirtymisen ammattilaisena työelämään heti ammatillisen tutkinnon suoritettuaan tai opiskeltuaan jatkotutkinnon ammattikorkeakoulussa.

Oppimisympäristöt kehittyvät. Pari viikko sitten auto- ja logistiikkapuoli sai käyttöönsä kuorma-auton. Nyt auto saa pikavauhtia kylkeensä JAMI:n värit. Samalla kun omien rallisimulaattoreiden valmistuksen alkaminen lähestyy, niin simulaattoriopetuksen osalta meillä on koekäytössä työkone- ja yhdistelmäajoneuvosimulaattori (www.tenstarsimulation.com/fi/). Simulaattoria testailevat niin luonnonvara-alan kuin tekniikan alan opiskelijat. Näyttää siltä, että tämäkin ympäristö on ahkerassa käytössä ja saamme hyvää tietoa tulevien päätösten tueksi.

Kevät lähestyy ja valo lisääntyy, nautitaan siitäkin!

Muut rehtorin blogi