Siirry sisältöön

Asenne ratkaisee

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttuminen alkaa näkyä tulevana vuonna entistä enemmän. Uudistus painottaa vuosittain suoritettujen tutkintojen ja tutkinnonosien määrää sekä opiskelijoiden työllistymisen tai jatko-opintoihin siirtymisen seurantaa. Oppilaitos menestyy taloudellisesti parhaiten silloin, kun opiskelijat valmistuvat nopeasti ja siirtyvät heti työelämään tai jatko-opintoihin. Myös sillä on merkitystä, miten opiskelijat kokevat opintonsa, kuinka tyytyväisiä he ovat opintojensa toteutukseen ja hankittuun osaamiseensa. Perustutkinto antaa avaimet työelämään, mutta ammatillinen kasvu alkaa pääosin vasta sen jälkeen.

Olemme menestyneet oppilaitoksena yleensä noilla mittareilla hyvin ja seuraamme näitä entistä tarkemmin. Epäonnistumisiakin tapahtuu, niin oppilaitoksille, opettajille kuin opiskelijoillekin. Virheitä ei kannata pelätä liikaa, ne ovat myös avain jatkuvaan parantamiseen, kun havaittuihin epäkohtiin puututaan. Jamilla on standardoitu laatujärjestelmä, joka auditoidaan DNV:n puolesta vuosittain. Viimeksi järjestelmä on auditoitu hyväksytysti nyt syksyllä.

Olemme syksyllä saaneet lukea eri alueiden väestöennusteita. Ennusteiden kertoma on hyvin karu, joka puolella Suomea, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos väestö ikääntyy ja nuoret sukupolvet pienenevät pienenemistään, niin elinkeinoelämän on entistä vaikeampi saada tarvitsemaansa työvoimaa. Jos työvoimaa ei ole saatavilla, niin moni yritys saattaa miettiä sijoittumista muualle. Kun näitä päätöksiä mietitään, niin ratkaisu ei läheskään aina löydy lähimmästä kasvukeskuksesta tai edes Suomesta.

Oppilaitoksilla on merkittävä rooli osaajien kouluttamisessa. Ammatillisen koulutuksen uudistus mahdollistaa myös yksittäisten tutkinnon osien opiskelun ammatillisessa oppilaitoksessa ja vaikkapa oppisopimuksella yrityksessä, jolla on kova pula tietynlaisista osaajista. Tällä voidaan saada kipeästi kaivattua työvoimaa melko nopeastikin.

Mistä noita osaajia sitten saadaan, jos väestö ja nuoret alueella vähenee? Kun laajemmallakin alueella väestönkehitys on melko samanlainen, niin opiskelijoiden haaliminen lähikunnista on nollasummapeliä. Meillä on myös pitkä kokemus siitä, että suomaliset nuoret eivät enää hakeudu joillekin aloille, vaikka työvoimalle olisi tarvetta. Tarvitsemme osaajia Suomen ulkopuolelta.

Jamilla on pitkä yhteistyö Venäjän Karjalan suuntaan. Meillä on tälläkin hetkellä n. 150 erittäin motivoitunutta ja usein myös aiempaa työkokemusta omaavaa opiskelijaa. Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat suomenkielellä, joten heiltä vaaditaan sellainen suomen kielen taito, että opiskelu onnistuu. Testaamme tätä niin meille hakevien opiskelijoiden kuin meillä jo olevien opiskelijoiden osalta. Suomen kielen taito on avain yhteiskuntaan integroitumiseen ja usein myös työpaikan saantiin. On kuitenkin muistettava, että kielitaitovaatimus ei ole sama joka työssä.

Jami tekee yhteistyötä erityisesti karjalaisten oppilaitosten kanssa, missä opetetaan suomen kieltä. Yhteistyö mahdollistaa henkilöstö- ja opiskelijavaihdon ja pyrkimyksenä on myös kehittää yhteisiä hankkeita. Viime viikolla solmimme yhteistyösopimuksen Petroskoin Valtion yliopiston kanssa, joka mahdollistaa sen, että yliopistossa suomen kieltä opiskelevat opiskelijat voivat tulla suorittamaan opetusharjoittelunsa Jamille. Ensimmäiset tämän alan opetusharjoittelijat tulevat meille tammikuun lopulla ensi vuoden alussa.

Uskon vahvasti, että jatkossa yhteistyö Venäjän suuntaan tuo myös tiiviimmin alueen kunnat, yritykset ja muut oppilaitokset mukaan tuohon yhteistyöhön.

Pari viikkoa sitten vierailun muutaman meidän työntekijän ja alueen yritysten edustajien kanssa metsäkonevalmistaja Ponssella, jonka toimintaan, kehitykseen ja tuotantoon pääsimme tutustumaan parhaiden osaajien opastamana. Ponssehan on varsin menestynyt ja monin tavoin palkittu alansa kärkiyritys. Jatkuva kehitys ja parantaminen ja asioiden uudelleen pohtiminen ovat menestyksen elinehtoja kovassa kilpailussa. Sama on tilanne oppilaitoksillakin. Kuten vuoden liikemiehenä palkittu toimitusjohtaja meille puhuessaan totesi ”emme kaipaa tänne pukumiehiä”. Asenne, itseohjautuvuus, tekeminen, osaamisen kehittäminen, tieto, taito ja Asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä asioita, mitä henkilöstöltä odotetaan. Tietoa voi hankkia ja taitoja opetella, mutta asenne ratkaisee. Tuotakin vasten peilaten sloganimme ”Enemmän tekemistä, vähemmän istumista” tuntuu varsin aikaan sopivalta.

Muut rehtorin blogi