Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus »
Koulutukseen ilmoittautuminen
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Työpaikkaohjaajakoulutus » Työpaikkaohjaakoulutuksen tavoitteet


Työpaikkaohjaakoulutuksen tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan työpaikkaohjaaja:

  • Osaa suunnitella työpaikalla järjestettävää koulutusta ja ammattiosaamisen näyttöjä sekä tutkintotilaisuuksia yhteistyössä koulutuksen järjestäjän tai tutkinnon järjestäjän kanssa
  • Osaa tiedottaa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja kehittää omaa työtään työpaikkaohjaajana
  • Osaa perehdyttää opiskelijan ja ohjata ja arvioida opiskelijan oppimista
  • Osaa arvioida opiskelijan osaamista ammattiosaamisen näytössä tai tutkinnon suorittajan osaamista tutkintotilaisuudessa
  • Tuntee tutkintorakenteen ja koulutuksen järjestämismuodot sekä oman alansa tutkintojen perusteet.
wsd