Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus »
Koulutukseen ilmoittautuminen
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Työpaikkaohjaajakoulutus » Työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältö » Opiskelijan tai näyttötutkinnon suorittajan osaamisen arviointi


Opiskelijan tai näyttötutkinnon suorittajan osaamisen arviointi

  1. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät säädökset ja määräykset

  2. Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä

  Tutkintojen perusteista löytyvät opintokokonaisuuksien ammattiosaamisen näyttöjen tasokuvaukset: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot

   

  3. Näyttötutkinnon suorittamiseen liittyvät säädökset ja määräykset

    Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen

    

   Koulutuksessa noudatettavat keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset

    

   Opetustoimen lainsäädäntö:

   • laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998)
   • laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998)
   • laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 1705/2009) ja siihen liittyvä asetus (A 1766/2009)

   Työoikeus

   Näyttötutkinnot

    

   Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

    

   Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

    

   Näyttötutkinto-opas: http://www.oph.fi/download/143969_Nayttotutkinto-opas_2012.pdf

    

   4. Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan osaamisen arviointi:

    wsd