Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus »
Koulutukseen ilmoittautuminen
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Työpaikkaohjaajakoulutus » Koulutuksen toteutustavat


Koulutuksen toteutustavat

Osallistujat voivat valita eri toteuttamistavoista mieleisensä. Opinnot voi suorittaa verkko-opintoina tai etäopintoina joko kokonaan tai yhdistettynä lähiopetukseen opetuksen järjestäjän kanssa laadittavan työpaikkakohtaisen suunnitelman mukaan.

 

1. Avoimet koulutusmallit:

  • Tarkoitettu eri alojen ja eri työpaikkojen työpaikkaohjaajille
  • Opiskelu sisältää verkko- tai etäopiskelua osallistujan valinnan mukaan, osallistujien yhteisiä koulutustilaisuuksia, kouluttajien toteuttamia työpaikkakäyntejä työpaikoille ja pienryhmäopetusta.

2. Verkko-opiskelu ja etäopiskelu:

  •  Soveltuu kaikille osallistujille alasta riippumatta
  • Materiaali ja siihen liittyvät tehtävät verkossa
  • Opinnot voi suorittaa myös ilman verkko-opintoja palauttamalla tehtävät kouluttajalle.

3. Lähiopetus:

  •  Tapahtuu oppilaitoksen toimipisteissä tai työpaikoilla
  • Yhteisissä kokoontumissa voidaan käsitellä alakohtaisia teemoja ja suunnitella työssäoppimisen ohjausta tietyn tyyppisissä ja kokoisissa työssäoppimispaikoissa
  • Alakohtaisissa pienryhmissä työpaikkaohjaajilla on tilaisuus verkostoitua keskenään
  • Työpaikkakohtaisessa lähiopetuksessa paneudutaan työpaikkakohtaisiin ratkaisuihin työssäoppimisen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
wsd