Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus »
Koulutukseen ilmoittautuminen
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Työpaikkaohjaajakoulutus » Itseopiskelutehtävä 2


Itseopiskelutehtävä 2

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Alkupohdintaa:

 • Onko työpaikallasi ajan tasalla oleva perehdyttämissuunnitelma ja perehdytetäänkö myös työssäoppijat tämän suunnitelman mukaisesti työpaikkaan?
 • Mitkä asiat olet kokenut positiivisiksi ja mitkä taas haasteellisiksi opiskelijan ohjaamisessa?

Tämän kohdan opiskeluaineisto löytyy Jamin www- sivustolta kohdasta Työpaikkaohjaajakoulutus -> Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi.

 1. Tutustu aineiston perehdyttämismateriaaliin. Tarkista oman yrityksesi perehdyttämissuunnitelmasta, onko se ajan tasalla. Kerro lyhyesti miten valmistaudutaan uuden henkilön tuloon työpaikalle ja millaisia perehdytyskokonaisuuksia työpaikallanne on? Mitä erityisen tärkeitä työturvallisuuteen liittyviä asioita työpaikallanne on?
 • Mikäli työpaikallanne ei vielä ole kirjallista perehdyttämissuunnitelmaa, laatikaa sellainen yhteistyössä koko työpisteen henkilöstön kanssa. Apuna voit käyttää tämän osion linkkinä olevaa lomaketta.

 

Seuraaviin tehtäviin löydät aineistoa Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana – oppaasta:

 

 1. Tutustu oppimistapoihin. Millainen on oma oppimistapasi?
 2. Miten opetat opiskelijalle jonkin työtehtävän vaiheittain?
 3. Mitä ohjauksen keinoja käytät työssäoppijan ohjaamisessa? Mihin suuntaan voisit laajentaa keinovalikoimaasi?
 4. Oletko käynyt ohjauskeskusteluja? Millainen on hyvä ohjauskeskustelu?

 

Seuraaviin tehtäviin löydät aineistoa Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä – oppaasta:

 

 1. Millaisia vaiheita opiskelijan arvioinnissa on ja mitä kussakin vaiheessa arvioidaan?
 2. Arvioi omaa tähänastista toimintaasi työssäoppijan ohjaajana ja arvioijana. Mitä kehittämiskohteita löydät oppimasi perusteella?

Seuraavaan tehtävään löydät aineistoa Erityisopetuksen käsikirja – oppaasta:

 1. Mitä tarkoittaa opintojen tavoitteiden mukauttaminen ja miten se vaikuttaa erityisopiskelijalla teetettäviin työtehtäviin ja ohjaukseen ja arviointiin työssäoppimispaikassa?

 

Seuraavaan tehtävään löydät aineistoa Maahanmuuttajat työpaikalla – oppaasta ja aineistosta Opas maahanmuuttajan työpaikkakouluttajalle:

 

 1. Miten voit helpottaa toisenlaisesta kulttuurista tulevan henkilön sopeutumista työyhteisöön?
wsd