Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus »
Koulutukseen ilmoittautuminen
Hankkeet »
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Työpaikkaohjaajakoulutus » Itseopiskelutehtävä 1


Itseopiskelutehtävä 1

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu

 

Alkupohdintaa:

 • Kerro omasta koulutustaustastasi
 • Kerro työhistoriastasi
 • Millaiset tiedot ja taidot sinun nykyisessä työssäsi ovat tärkeitä?
 • Millaisiin työtehtäviin olet ohjannut työssäoppijoita nykyisessä työssäsi?
 • Oletko ohjannut näyttötutkintoa suorittavaa opiskelijaa?
 • Mitä valmiuksia ja taitoja olisi työssäoppijalla oltava kun hän tulee työssäoppimaan?

 

Tutkinnon rakenteen ja koulutuksen järjestämismuotojen tunteminen ja oman ammattialan tutkintojen perusteiden tunteminen:

Tämän kohdan opiskeluaineisto löytyy Jamin www- sivustolta kohdasta Työpaikkaohjaajakoulutus -> Koulutuksen suunnittelu.

 1. Tutustu oman alasi ammatillisten tutkintojen perusteisiin. Mitä tutkinnon osia työpaikassasi /osastollasi on mahdollista oppia ja näyttää joko kokonaan tai osanäyttönä. Jos kyseeseen tulee ko. opintokokonaisuudesta vain osa, niin mitä arvioinnin kohteita tai niiden osia jää puuttumaan?
 2. Tutustu oman alasi näyttötutkintojen perusteisiin. Kenelle näyttötutkinnot on tarkoitettu?
 3. Mitkä ovat oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajan tehtävät?
 4. Tutustu Suomen koulutusjärjestelmään. Mitkä ovat sinulle sopivat koulutusväylät jatkokoulutusta ajatellen?
 5. Tutustu oppaaseen ammattiosaamisen näytöt käyttöön. Luku 5 käsittelee ammattiosaamisen osoittamista ja arviointia (ss. 40 - 48) ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a)      Onko näyttöjä mahdollista tehdä silloin kun työssäoppimispaikassa ei voi näyttää kaikkia opiskeltavan opintokokonaisuuden keskeisiä ammatillisia osia?

b)      Onko samassa näytössä mahdollista tehdä useamman tutkinnon osan näyttöjä tai osanäyttöjä?

c)       Miten kauan näyttö kestää?

 1. Tutustu työssäoppimisen puitesopimukseen ja opiskelijan sopimukseen. Mitkä ovat työpaikkaohjaajan tärkeimmät velvollisuudet?

Työpaikkaohjaajana kehittyminen:

Tutustu lähteissä olevaan työpaikkaohjaajan osaamiskarttaan ja määrittele itsellesi kehittymistavoitteita. Kerro kehittämistavoitteistasi. Palaat niihin koulutuksen loppuvaiheessa.

wsd