Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus »
Hankkeet »
OSPE 2015
Jami Green Care
REKO-hanke

Etusivu » Jami » Hankkeet » REKO-hanke


REKO-hanke

Rahoittajana OPH, hanke toteutetaan ajalla 4.11.2016 - 31.12.2017

 

Verkosto

Vamia (koordinointi), Jami, Kaustisen Evankelinen opisto, Kpedu, Optima, Sedu, Yrkesakademin ja Teak

Tavoite

REKO-hanke osa Opetushallituksen Osaamisperustaisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistämiseen suunnattua hankekokonaisuutta. Hanke on valtionavustuksella toteutettava, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukeva hanke. Hanke vahvistaa käytäntöjä, jotka tukevat yhtenäistä tapaa suorittaa tutkinto (nuoret/aikuiset).

Hankkeessa

  • uudistetaan ja päivitetään ammatillisen koulutuksen toimintaprosesseja osaamisperusteisiksi/asiakaslähtöiseksi.
  • vahvistetaan pedagogista johtajuutta tukemaan osaamisperusteisia ratkaisuja.
  • kehitetään opintotarjontaa ja opetusratkaisuja tukemaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja sekä vastaavat koulutustarpeita.
  • rakennetaan mahdollisuuksia yksilölliselle oppimiselle ja opettajien uudelle tavalle suunnitella ja toteuttaa opetusta. Uudenlaisia oppimisratkaisuja kokeillaan eri ammattialojen käytännön piloteissa, joiden aikana opettajatiimi yhteistyössä suunnittelee ja toteuttaa tutkinnon osia eri oppimisympäristöjä hyödyntäen.
  • mahdollistetaan joustavia polkuja työelämään, edistäen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä muiden reformia tukevien hankkeiden kanssa. Hankeverkoston kautta saadaan tietoa siitä, miten muissa oppilaitoksissa kehittämistyötä on tehty ja voidaan levittää erilaisissa piloteissa kokeiltuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot: hankevastaava Susanna Pakkala (etunimi.sukunimi@vamia.fi)

Hankkeen yhdyshenkilö JAMIssa Paula Murtoniemi paula.murtoniemi@jamin.fi

 

wsd