Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus
Hankkeet »
OSPE 2015
Jami Green Care
REKO-hanke
Lähiruokaa Järviseudulla
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Hankkeet » OSPE 2015


OSPE 2015

Työelämälähtöisen, osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen
uudistusten toimeenpanon tuki.
Hankkeen tavoitteena on:
1.  Kehittää tutkinnon toteuttamissuunnitelmia siten, että ne mahdollistavat opiskelijoiden
osaamisperusteisten oppimisprosessien toteutumisen sekä yksilölliset ja joustavat oppimispolut
2.  Kehittää osaamisen tunnistamisen prosesseja niin, että niiden avulla voidaan nopeuttaa tutkinnon
suorittamista tai tarvittaessa mahdollistaa opiskelijoille enemmän aikaa oppia tutkinnon osien
tavoitteita
3.  Kehittää ja parantaa pedagogisia ohjaus- ja tukitoimia niin, että ne tukevat opiskelijan oppimista ja
osaamisen kehittymistä sekä mahdollistavat opiskelijan yksilöllisen opiskelusuunnitelman
toteutumisen.
4.  Vahvistaa työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä siten, että työelämälähtöisyys ja
osaamisperusteisuus toteutuvat. Vahvistaa ja kehittää yhteistyötä kaksikielisen oppilaitosverkoston
välillä.
 
Opetushallitus on tukenut hanketta 75% osuudella hankkeen kokonaiskustannuksista.
 
Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset:
Vaasan ammattiopisto, koordinoi hanketta
Keski-Pohjanmaann ammattiopisto
Koulutuskeskus Salpaus
Optima
Yrkesakademin i Österbotten
Koulutuskeskus Sedu
Järviseudun ammatti-instituutti

 

Lehtiartikkeli hankkeesta

Tyopaikkaohjaajien haastattelu, yhteenveto

 

Tutkintojen sisällöt:

Ajoneuvoasentaja

Kokki

Merkonomi

Puutarhuri

Viherala

 

Tutkintojen osat työelämälähtöisinä kokonaisuuksina:

Kokki

Luonto- ja ympäristöala

 

HOPS, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:

ospe_lomake_ohje_ope

ospe_lomake_ohje_opiskelija

tutkinto_ammatilliset_osat

tutkinto_osa_tiedot

tutkinto_yhteiset_opinnot_tiedot

tutkinto_vapaasti_valittavat_opinnot

tutkinto_ammatilliset_yhteiset_valittavat_osa (kaikki lomakkeet yhdessä tiedostossa)

 

Kielikylvyt:

Yrkesakdemin metsäkoneopiskelijat 16.3.2016 (ks. raportti)

Kokkiopiskelijoiden kielikylpy Österbottens yrkesakademiin 10.10.2016 (kuva 1, kuva 2, kuva 3, kuva4)

Optiman datanomiopiskelijoiden kielikylpy Jamissa 26.10.2016

Jamin datanomiopiskelijoiden kielikylpy Optimassa 8.11.2016 

 

Työpaikkaohjaajan materiaali:

Video työpaikkaohjaajan koulutukseen (567MB)

 


 

 

 

 

wsd