Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Ympäristönhoitaja / ympäristönhuoltaja


Ympäristönhoitaja / ympäristönhuoltaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp 
Ympäristöalan osaamisala

Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Luonto- ja ympäristöalan arvoperustana on toimia ja neuvoa toimimaan ekologisesti, taloudellisesti, psyko-sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Ammattilainen hoitaa ympäristöä, käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla ja ohjaa toimimaan sekä luonto- ja ympäristötietoutta että ihmisen ja luonnon myönteisiä vuorovaikutuksia lisäävästi. Ammattilainen kunnioittaa paikallista perinnettä, kulttuuria, ympäristöä ja luontoa.

 

Arvoperusta näkyy tuotteiden ja palveluiden elinkaarien eri vaiheissa sekä johtaa energiaa ja materiaalia säästäviin ratkaisuihin. Tuotteissa ja palveluissa on paikallisia erityispiirteitä ja alueellista omaleimaisuutta. Perustavoitteena on elävän maaseudun säilyttäminen. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö perustuu erilaisten kulttuurien toimintatavoista oppimiseen. Kaikkea toimintaa yhdistää kestävä, monipuolinen ja uutta luova luonto- ja ympäristöosaaminen.

 

Yhteyshenkilö

Heli Hämäläinen

0400 454098 

heli.hamalainen@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Pakolliset tutkinnon osat [75 osp]

Kestävällä tavalla toimiminen

Ympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, esimerkiksi [70 osp]

Ympäristön tilan selvittäminen

Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen

Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen

Jätehuollon järjestäminen

Jäte- ja kierrätysneuvonta

Green Care –toiminta luonnonvara-alalla

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

Esite

 

ePerusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

 

Tiedostot

http://www.jamin.fi/tiedostopankki/1082/Ymomu2019_k.pdf

 

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja / ympäristönhuoltaja
wsd