Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Puutarhuri


Puutarhuri

Puutarha-alan perustutkinto 180 osp

Kukka ja puutarhakaupan osaamisala

Viheralan osaamisala

Päivätoteutus | Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Puutarha-alan koulutuksessa saat vahvan ammattitaidon puutarha-alan töihin yrittäjyyttä korostaen. Opintosi suunnitellaan henkilökohtaisesti aikaisempi osaaminen huomioiden. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelet puutarha-alan perusopintoja sekä yhteisiä opintoja. Perusopintojen jälkeen voit suunnata osaamistasi valintasi mukaan kukka- ja puutarhakaupan töihin tai viheralan töihin. Oppilaitoksen opetuspuutarha kasvihuoneineen ja myymälöineen toimivat tärkeänä käytännön taitojen oppimisympäristönä ympäri vuoden.

 

Koulutus- tai oppisopimuksella toteutettava työpaikalla oppiminen on keskeinen osa opintoja. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, viljelijänä puutarhatuotannossa tai viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpitotehtävissä. Voit myös jatkaa opintoja meillä hankkimalla puutarha-alan ammattitutkinnon tai hakeutumalla AMK-opintoihin.

 

Voit opiskella puutarhuriksi 1-2,5 vuodessa päiväryhmässä tai aikuisten monimuotokoulutuksena.

 

Jami järjestää myös puutarha-alan perustutkintokoulutusta aikuisille monimuotoisesti Lapualla Jokilaakson Matkailupuutarhassa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lapuan Viherlaitoksen kanssa ja opinnot kestävät opiskelijan osaamisesta riippuen noin 2 vuotta.

 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Pakolliset tutkinnon osat [40 osp]

Puutarhatöiden tekeminen [25 osp]

Puutarha-alan organisaatioissa toimiminen [15 osp]

Suuntautumisopinnot [60 osp]

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala [60 osp]

Viheralan osaamisala [60 osp]

Puutarhatuotannon osaamisala (työssäoppimalla) [60 osp]

Valinnaiset tutkinnon osat [45 osp]

Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä [15 osp]

Tilojen tai tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta [15 osp]

Kukkasidontatöiden tekeminen [15 osp]

Puuvartisten kasvien hoitaminen [15 osp]

Green Care –toiminta luonnonvara-alalla [5-15 osp]

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta [5-15 osp]

Korkeakouluopintoja [5-15 osp]

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja [1-25 osp]

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

Esite

 

ePerusteet

Puutarha-alan perustutkinnolle uudet perusteet

Puutarha-alan perustutkinto - eperusteet

 

 

Tiedostot

http://www.jamin.fi/tiedostopankki/1078/Opetuspuutarha_2019.pdf

 

 

 
Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja / ympäristönhuoltaja
wsd