Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Merkonomi


Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto 180 osp

Päivätoteutus | Monimuotototeutus

Alajärven toimipiste | Alavuden toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneita, merkonomeja tarvitaan ja arvostetaan monipuolisesti työelämässä eri aloilla. Merkonomitutkinnon suorittaminen mahdollistaa yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, talouden, toimisto- tai digitaalistenpalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

 

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän osaa toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitua ammatillisesti. Tutkinnon suorittaminen antaa myös perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. asiakaspalvelun osaamisalan suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Hän hankkii lisäksi osaamista työyhteisössä toimimisessa, myynnissä, markkinointiviestinnässä ja sisällöntuotannossa sekä yrityksessä toimimisessa. Tutkinnon suorittamisessa huomioidaan myös osaaminen alueellisessa toiminnassa ja tapahtumiin osallistumisessa.

 

Esports-opinnot

Voit suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon Jamin esport-linjalla. Esport-linjalla valittavanasi on kaksi esportiin suuntautuvaa kokonaista tutkinnon osaa:

  • Kilpapelaaminen, 15 osp
  • Esport-liiketoiminta, 15 osp

Esport-linja koskee ainoastaan Alajärven toimipistettä.

 

Seuraava hakuaika esport-linjalle on: 1.2.–31.3.2020

 

Tutustu esport-opintoihin osoitteessa www.esportkoulu.fi.

 

Yhteyshenkilö

Liisa Raivio

044 4657 155

liisa.raivio@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Kaikille pakolliset tutkinnon osat [55 osp]

Asiakaspalvelu

Tuloksellinen toiminta

Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat [90 osp]

Myynti

Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto

Yrityksessä toimiminen

Alueellinen toiminta

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

ePerusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot

 

Tiedostot

 

 

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja / ympäristönhuoltaja
wsd