Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Maaseutuyrittäjä


Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto 180 osp

Maatilatalouden osaamisala

Päivätoteutus | Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Maatalousalan koulutuksessa saat vahvan ammattitaidon maatalousalan töihin yrittäjyyttä korostaen. Opintosi suunnitellaan henkilökohtaisesti aikaisempi osaaminen huomioiden. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelet maatalousalan perusopintoja, kuten koneiden käyttöä ja tuotantoeläinten hoitoa sekä yhteisiä opintoja. Perusopintojen jälkeen voit suunnata osaamistasi valintasi mukaan maatalousteknologiaan tai hevostalouteen. Myös eläinten käyttö Green Care –toiminnassa tai palvelujen tuottaminen maaseudulla voivat olla osa opintojasi. 

 

Oppilaitoksen opetusmaatila, navetta, lampola ja talli toimivat tärkeinä käytännön taitojen oppimisympäristöinä ympäri vuoden. Koulutus- tai oppisopimuksella toteutettava työpaikalla oppiminen on keskeinen osa opintojasiValmistumisen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi maatalouslomittajana/-työntekijänä tai yrittäjänä maatalousalan monipuolisissa tehtävissä. Voit myös jatkaa opintojasi hakeutumalla alan AMK-opintoihin.

 

Opintojen kesto on 1-2,5 vuotta riippuen opiskelu- ja työtaustastasi. Voit opiskella tutkinnon päivätoteuksessa tai aikuisten monimuotokoulutuksena.

 

Yhteyshenkilö

Markku Latvala

040 5210 948

markku.latvala@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Kaikille pakolliset tutkinnon osat [35 osp]

Työskentely maatalousalalla

Maaseutuyrittäminen

Maatilatalouden osaamisala [40 osp]

Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat [70 osp]

Maatalouden tuotantoteknologia

Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen

Lypsylehmän hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Lampaan hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Naudanlihantuotanto

Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Tallityöt ja tuotantoympäristön hoitaminen

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta

Korkeakouluopintoja

Yhteisten tutkinnonosien osa-alueita, lukio-opintoja

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

Esite

 

ePerusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328284/reformi/tiedot

 

Tiedostot

http://www.jamin.fi/tiedostopankki/1081/Jamin_opetusmaatila_2019.pdf

 

 

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja / ympäristönhuoltaja
wsd