Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Luonto-ohjaaja


Luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp 
Luontoalan osaamisala

Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Luonto-ohjaaja tuntee luontoa ja osaa liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Hän osaa ohjata muita luontoon ja toteuttaa elämyksellisiä ja kuntouttavia retkiä ja tapahtumia erilaisille ryhmille ja erilaisissa ympäristöissä. Luonto-ohjaaja on sitoutunut luonnon ja erilaisten ihmisten kunnioittamiseen. Luonto-ohjaajalla on hyvät retkeily- ja maastoensiaputaidot.

 

Yhteyshenkilö

Petteri Karvinen

044 4657 100

petteri.karvinen@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen (2021 alkaen)

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Pakolliset tutkinnon osat [70 osp]

Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen

Luonnossa ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat [60-75 osp]

Suuntautuminen luontokuntoutus, esimerkiksi:

Kädentaidoissa ohjaaminen

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa

Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut

Muut valinnaiset tutkinnon osat

Suuntautuminen luontomatkailu, esimerkiksi:

Maastoretken ohjaaminen

Maastoruokailun järjestäminen

Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen

Muut valinnaiset tutkinnon osat

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

Esite

 

ePerusteet (ennen vuotta 2021 aloittaneet)

 

ePerusteet (1.1.2021 jälkeen aloittaneet)

 

Tiedostot

Opetussuunnitelma (pdf) - ennen vuotta 2021 aloittaneet

Tavoitteena hyvä luonto-ohjaajuus

Luonto-ohjaajien oppimistehtävät - vuoden 2018 oppimistehtävät

Luonto-ohjaajien näyttösuunnitelma - ennen vuotta 2021 aloittaneet

Luonto-ohjaajien näyttöjen ajoitussuunnitelma (liite 1) - ennen vuotta 2021 aloittaneet

 

Viikko-ohjelma

Lumo2020 (lv 2020-2022) - vuoden 2018 oppimistehtävät

Lumo2020 (lv 2020-2022) - ennen vuotta 2021 aloittaneiden oppimistehtävät

 

Seuraavat lähijaksot Lumo 2021

Jakso 16 vko 4

Jakso 17 vko 7

Jakso 18 vko 10

Jakso 19 vko 16

Jakso 20 vko 20

 

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
wsd