Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Luonto-ohjaaja


Luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp 
Luontoalan osaamisala

Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Luonto-ohjaaja tuntee luontoa ja osaa liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Hän osaa ohjata muita luontoon ja toteuttaa elämyksellisiä ja kuntouttavia retkiä ja tapahtumia erilaisille ryhmille ja erilaisissa ympäristöissä. Luonto-ohjaaja on sitoutunut luonnon ja erilaisten ihmisten kunnioittamiseen. Luonto-ohjaajalla on hyvät retkeily- ja maastoensiaputaidot.

 

Yhteyshenkilö

Petteri Karvinen

044 4657 100

petteri.karvinen@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Pakolliset tutkinnon osat [75 osp]

Kestävällä tavalla toimiminen

Luonnossa ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat [70 osp]

Suuntautuminen luontokuntoutus

Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa

Muu valinnainen tutkinnon osa

Suuntautuminen luontomatkailu

Luontopalveluissa toimiminen

Maastossa ruokaileminen

Vaelluksen ohjaaminen

Muu valinnainen tutkinnon osa

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

ePerusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

 

Tiedostot

Opetussuunnitelma (pdf) - ennen vuotta 2021

Esite (aikuisten monimuotokoulutus) - ennen vuotta 2021

Tavoitteena hyvä luonto-ohjaajuus

Luonto-ohjaajien oppimistehtävät - vuoden 2018 oppimistehtävät

Luonto-ohjaajien näyttösuunnitelma - ennen vuotta 2021

Luonto-ohjaajien näyttöjen ajoitussuunnitelma (liite 1) - ennen vuotta 2021

 

Viikko-ohjelma

Lumo2020 (lv 2020-2022) - vuoden 2018 oppimistehtävät

Lumo2020 (lv 2020-2022) - vuoden 2021 oppimistehtävät

 

Seuraavat lähijaksot Lumo 2020

vko 37

vko 40

vko 44

vko 48

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
wsd