Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Luonto-ohjaaja


Luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp 
Luontoalan osaamisala

Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Luonto-ohjaaja tuntee luontoa ja osaa liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Hän osaa ohjata muita luontoon ja toteuttaa elämyksellisiä ja kuntouttavia retkiä ja tapahtumia erilaisille ryhmille ja erilaisissa ympäristöissä. Luonto-ohjaaja on sitoutunut luonnon ja erilaisten ihmisten kunnioittamiseen. Luonto-ohjaajalla on hyvät retkeily- ja maastoensiaputaidot.

 

Opinnot koostuvat lähijaksoista, oppimistehtävistä ja työssäoppimisesta. Viiden päivän lähijaksoja on kahden vuoden aikana yhteensä 20 kappaletta eli lukuvuoden aikana yksi kuukaudessa. Kaikki lähijaksot tai osan niistä voi halutessaan korvata verkko-opinnoilla. Oppiminen suuunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan toiveiden, tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Opinnot ovat siis mahdollisia esimerkiksi työn ohessa.

 

Yhteyshenkilö

Petteri Karvinen

044 4657 100

petteri.karvinen@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen (2021 alkaen)

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Pakolliset tutkinnon osat [70 osp]

Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen

Luonnossa ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat [60-75 osp]

Suuntautuminen luontokuntoutus, esimerkiksi:

Kädentaidoissa ohjaaminen

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa

Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut

Muut valinnaiset tutkinnon osat

Suuntautuminen luontomatkailu, esimerkiksi:

Maastoretken ohjaaminen

Maastoruokailun järjestäminen

Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen

Muut valinnaiset tutkinnon osat

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

Esite

 

Työllistyminen luontoalalla

 

ePerusteet (ennen vuotta 2021 aloittaneet)

 

ePerusteet (1.1.2021 jälkeen aloittaneet)

 

Tiedostot

Tavoitteena hyvä luonto-ohjaajuus

 

Ennen vuotta 2021 aloittaneet

Opetussuunnitelma

Oppimistehtävät

Luonto-ohjaajien näyttösuunnitelma - ennen vuotta 2021 aloittaneet

Luonto-ohjaajien näyttöjen ajoitussuunnitelma (liite 1) - ennen vuotta 2021 aloittaneet

Lajilista

1.1.2021 jälkeen aloittaneet

Opetussuunnitelma

Oppimistehtävät

 

Viikko-ohjelma

Lumo2020 (lv 2020-2022)

Lumo2021 (lv 2021-2023)

 

Seuraavat lähijaksot Lumo 2021-2022

Kevät 2021

Jakso 20 vko 20

 

Syksy 2021

Jakso 1 vko 33

Jakso 2 vko 37

Jakso 3 vko 40

Jakso 4 vko 44

Jakso 5 vko 48

 

kevät 2022

Jakso 6 vko 4

Jakso 7 vko 7

Jakso 8 vko 10

Jakso 9 vko 16

Jakso 10 vko 23

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja / ympäristönhuoltaja
wsd