Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Luonto- ja ympäristöneuvoja


Luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp 
Luontoalan osaamisala

Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto- ja ympäristöneuvoja osaa opastaa ja ohjata kansalaisia vastuulliseen ja ympäristömyönteiseen toimintaan. Luonto- ja ympäristöalan arvoperustana on toimia ja neuvoa toimimaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Hän osaa lisätä ihmisten luonto-ja ympäristötietoutta ja neuvoa ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Luontoalan ammattilainen kunnioittaa paikallista perinnettä, kulttuuria, ympäristöä ja luontoa. Arvoperusta näkyy tuotteiden ja palveluiden elinkaarien eri vaiheissa sekä johtaa energiaa ja materiaalia säästäviin ratkaisuihin.

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä luonto-ja ympäristöalalla ohjauksen ja neuvonnan työtehtävissä. Ammattilainen hoitaa ympäristöä, käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla ja ohjaa toimimaan sekä luonto- ja ympäristötietoutta että ihmisen ja luonnon myönteisiä vuorovaikutuksia lisäävästi. Tuotteissa ja palveluissa näkyvät paikalliset erityispiirteet, kuten Green Care –toiminta. Perustavoitteena on elävän maaseudun säilyttäminen, kiertotalouteen pyrkiminen ja innovatiivisten kestävien ansaintamallien omaksuminen. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö perustuu erilaisten kulttuurien toimintatavoista oppimiseen. Kaikkea toimintaa yhdistää kestävä, monipuolinen ja uutta luova luonto- ja ympäristöosaaminen.

 

Yhteyshenkilö

Heli Hämäläinen

0400 454098 

heli.hamalainen@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Pakolliset tutkinnon osat [75 osp]

Kestävällä tavalla toimiminen

Luonto- ja ympäristöneuvonta

Valinnaiset tutkinnon osat, esimerkiksi [70 osp]

Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen

Jäte- ja kierrätysneuvonta

Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen

Green Care –toiminta luonnonvara-alalla

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

ePerusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

 

Tiedostot

 

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
IT-tukihenkilö (datanomi)
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
wsd